Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

TA ČR – Čtvrtá veřejná soutěž v programu GAMA

chemist-3014142__340
Share Button

Technologická agentura České republiky vyhlašuje jednostupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA, podprogram 2, Seal of Excellence.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 11. 10. 2018, 9:00:00 hod. do 22. 11. 2018, 16:30:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Podniky – právnické osoby, se sídlem v ČR, které splňují definici malého a středního podniku, a které podaly projekt do SME Instrumentu fáze 1 ve 2. či 3. uzávěrce roku 2018 a nebyly financovány, ale obdržely Seal of Excellence a prokáží schopnost projekt spolufinancovat z neveřejných prostředků.

Typy podporovaných aktivit:

 • Výzkum a experimentální vývoj Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA.
 • Synergický rozvoj podpůrných aktivit, směřujících k provázanosti základního a aplikovaného výzkumu, jakožto vzájemně nepostradatelných součástí inovačního procesu.
 • Poskytnutí informací a metodické pomoci řešitelům kvalitních projektů, které byly podpořeny GA ČR. Následně budou, díky vzájemné kooperaci, nastaveny další kroky inovačního procesu až k aplikaci výsledků vybraných projektů v praxi.
 • Výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporovaných z veřejných prostředků TA ČR za účelem naplňování cílů programu GAMA.

Forma a výše podpory:

 • Pro projekty podpořené ve 4. veřejné soutěži se předpokládá rozdělit 10 mil. Kč.
 • Maximální částka podpory na jeden projekt je v souladu s podmínkami nástroje SME Instrument EK a pravidly veřejné podpory (přepočteno podle směnného kurzu České národní banky platného ke dni vyhlášení veřejné soutěže) -  39 286 €.
 • Kurz EUR podle České národní banky ke dni vyhlášení této veřejné soutěže, tedy k 10. 10. 2018 -  25,805 CZK/ 1 EUR.
 • Maximální intenzita (míra) podpory 55 %.

Specifika a omezení:

 • Návrh projektu musí v souladu s podmínkami této veřejné soutěže předložit vždy pouze jeden uchazeč.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>