Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Výběrové řízení na projekty zaměřené na spolupráci s krajanskými komunitami v zahraničí

shutterstock_155822909.jpg
Share Button

Dotace na podporu projektů nestátních neziskových organizací, jejichž realizace bude ukončena v roce 2018. Projekty by měly být zaměřeny na spolupráci se zahraničím, na pomoc českým krajanským komunitám v zahraničí či uchování české jazykové a kulturní svébytnosti krajanských komunit v zahraničí.

Příjem žádostí:

  • Příjem návrhů projektů končí dne 29. září 2017 ve 12.00 hod. Návrhy zasílané doporučeně (poštou) musí být odeslány v dostatečném předstihu, tj. za termín podání je považováno datum doručení na podatelnu MZV.

Příjemci podpory:

  • Spolky, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy, školské právnické osoby, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy, účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností, ústavy.

Typy podporovaných projektů:

  • Vědecké a výzkumné projekty, kulturní krajanské projekty a akce zaměřené na české krajanské komunity v zahraničí.
  • Tematicky zaměřené kulturní a jazykově vzdělávací aktivity zaměřené na české krajanské komunity v zahraničí.

Forma a výše podpory:

  • Dotace může být poskytnuta až do výše 70 % rozpočtovaných nákladů schváleného projektu. Ve výjimečných a odůvodněných případech může MZV rozhodnout o poskytnutí dotace až do výše 100 % rozpočtovaných nákladů.

Specifikace a omezení:

  • Ministerstvo zahraničních věcí v rámci tohoto dotačního titulu přijímá výhradně návrhy projektů s ukončením realizace v roce 2018.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>