Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Vyhlášení třetí veřejné soutěže v programu TRIO

výzkum 1
Share Button

TRIO je programem na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje se zaměřením na rozvoj potenciálu České republiky v oblasti klíčových technologií (KETs) jako jsou fotonika, mikroelektronika a nanoelektronika, nanotechnologie, průmyslové biotechnologie, pokročilé materiály a pokročilé výrobní technologie.

Příjem žádostí:

 • Žádosti jsou přijímány do 14. 7. 2017 do 12:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Uchazečem (uchazečem-koordinátorem) o podporu na projekt může být podnik – právnická i fyzická osoba, která podle Přílohy 1 Nařízení Komise vykonává hospodářskou činnost, a která řeší projekt v účinné spolupráci s alespoň jednou výzkumnou organizací. Dalšími účastníky projektu mohou být podniky a výzkumné organizace. Na řešení každého projektu se vedle uchazeče-koordinátora mohou podílet nanejvýše tři další účastníci projektu. (Alespoň jedním z dalších účastníků projektu musí být vždy výzkumná organizace.).

Typy podporovaných projektů:

 • Návrhy projektů budou hodnoceny z hlediska splnění podmínek veřejné soutěže a dále na základě následujících kritérií:
  • naplnění cílů Programu a soulad s vertikálními prioritami RIS3,
  • technicko – ekonomická úroveň a komplexnost navrhovaného řešení,
  • přiměřenost časového plánu a finančních požadavků,
  • uplatnění výsledků,
  • aktuálnost a potřebnost projektu a vhodnost jeho podpory z veřejných prostředků,
  • prokázání odborné a ekonomické způsobilosti uchazeče,
  • naplnění účinné spolupráce mezi podnikem a výzkumnou organizací.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše účelové podpory jednoho projektu v Programu je stanovena na 20 mil. Kč.
 • Intenzita podpory celkově na projekt (tj. v součtu za všechny účastníky) může dosáhnout v souladu s Programem nanejvýše 80 % celkových uznaných nákladů.

Specifika a omezení:

 • Fyzická osoba může být uchazečem-koordinátorem nebo dalším účastníkem projektu pouze jako podnikatel, tzn. v případě, že vykonává podnikatelskou činnost podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>