Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Výzva Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje

shutterstock_149876573.jpg
Share Button

Dotace je poskytována na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Ústeckého kraje.

Příjem žádostí:

  • Žádosti lze předkládat do 11. 7. 2017.

Příjemci dotací:

  • Obec, svazek obcí, právnická osoba, která je vlastníkem nebo provozovatelem vodovodu nebo kanalizace pro veřejnou potřebu, v niž má obec, majetkovou účast minimálně 51 %.

Typy podporovaných projektů:

  1. Výstavba nebo obnova zdrojů pitné vody, úpraven vody.
  2. Stavby kanalizačních stok, kanalizačních objektů, čistíren odpadních vod.
  3. Stavby a zařízení na ochranu před povodněmi, stavby referenčních prostorů (vodních nádrží, suchých poldrů), stavby dešťových kanalizací aj.

Formy a výše podpory:

  • Maximální výše poskytované dotace dosahuje režimu de minimis 200.000 EUR.
  • Maximální procentuální podíl dotace činí 70 % z celkových nákladů projektu.

Specifika a omezení:

  •  Příspěvky se poskytují subjektům, které se nacházejí na území Ústeckého kraje.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>