Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Výzva Jihomoravského kraje – Program podpory sociálních služeb

shutterstock_96303500.jpg
Share Button

Podpora je zaměřena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb.

Příjem žádostí:

 • Žádosti se podávají od 19. 10. 2015 do 06. 11. 2015, 14:00 hod.

Příjemce podpory:

 • Poskytovatelé sociálních služeb, kteří jsou zapsáni v registru poskytovatelů sociálních služeb podle ustanovení § 85 odst. 1 zákona o sociálních službách.
 • Žadatelem o finanční podporu může být každá sociální služba, která je:
  • registrovaná podle zákona č. 108/2006 Sb.,
  • součástí Základní sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji, která byla schválena na 19. zasedání ZJMK dne 25. 6. 2015 usnesením č. 1905/15/Z19.

Typy podporovaných projektů:

 • Chráněné bydlení s převažující cílovou skupinou osob se zdravotním postižením.
 • Ranná péče.
 • Sociální rehabilitace s převažující cílovou skupinou osob s duševním onemocněním nebo s převažující cílovou skupinou osob s poruchou autistického spektra.
 • Odlehčovací služby.
 • Domovy pro osoby se zdravotním postižením naplňující program transformace a deinstitucionalizace.
 • Osobní asistence.
 • Podpora samostatného bydlení.

Forma a výše podpory:

 • U služeb, které byly v roce 2015 podpořeny z důvodu účasti v individuálním projektu Jihomoravského kraje pouze 25 % vypočteného nároku, vstupuje jako základna pro účely aplikace přechodového mechanismu 100 % vypočteného nároku pro rok 2015.
 • Pokud je optimální výše vyrovnávací platby pro rok 2016 nižší než 95 % dotace na rok 2015, bude optimální výše finanční podpory stanovena ve výši 95 % dotace na rok 2015.
 • Pokud je optimální výše finanční podpory pro rok 2016 vyšší než 140 % dotace na rok 2015, bude optimální výše finanční podpory stanovena ve výši 140 % dotace na rok 2015.

Specifika a omezení:

 • Forma podání žádosti bude elektronická, podání bude probíhat prostřednictvím internetové aplikace OK služby – poskytovatel, kterou provozuje Ministerstvo práce a sociálních věcí.
 • Povinnou přílohou k žádosti o dotace je výstup z benchmarkingové aplikace – Krajského systému sociálních služeb v JMK (http://kissos.kr-jihomoravsky.cz:8081/default.aspx) ve formátu pdf. nahraný jako příloha do OK systému.
 • Okruh možných žadatelů není omezen právní formou ani typem zřizovatele.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>