Přeskočit na obsah

MZe – Program rozvoje venkova – 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství

Podpora je zaměřena na investice do lesní techniky a postupů práce, které zvyšují hospodářskou hodnotu lesů prostřednictvím využití šetrnějších technologií a strojů při hospodaření v lesích, omezujících poškození lesní půdy a porostů, techniky a technologií určených pro výchovu lesních porostů či investic do produkce kvalitního reprodukčního materiálu lesních dřevin.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 4. 10. 2022 8:00 hodin do 25. 10. 2022 18:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Držitelé (vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé) lesů, kteří jsou fyzickými nebo soukromými právnickými osobami, včetně sdružení s právní subjektivitou nebo spolků, vysokými školami se školním lesním podnikem, středními školami nebo učilišti se školním polesím, obcemi, právnickými osobami zřízenými nebo založenými obcemi nebo kraji nebo jsou dobrovolnými svazky obcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora je zaměřena na investice do lesní techniky a postupů práce, které zvyšují hospodářskou hodnotu lesů prostřednictvím využití šetrnějších technologií a strojů při hospodaření v lesích, omezujících poškození lesní půdy a porostů, techniky a technologií určených pro výchovu lesních porostů či investic do produkce kvalitního reprodukčního materiálu lesních dřevin. Investice jsou směřovány do techniky a technologií s cílem racionalizace obhospodařování lesů, které dále posílí hospodářské využití lesů. 
 • Podpora je podmíněna hospodařením v lesích podle lesních hospodářských plánů nebo lesních hospodářských osnov, což zajišťuje udržitelné obhospodařování lesů v České republice.

Forma a výše podpory:

 • Podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši 50 % způsobilých výdajů.
 • Minimální výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 10 000 Kč na projekt.
 • Maximální výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 10 000 000 Kč na projekt.

Specifika a omezení:

 • Žadatelem nemůže být:
  • sdružení vzniklé podle § 829 a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, resp. společnost vzniklá podle § 2716 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
  • státní podniky a státní fondy.
 • Projekt lze realizovat na území České republiky s výjimkou území hl. města Prahy; C. 
 • Žadatel může v jednom kole příjmu žádostí podat na danou operaci pouze jednu žádost (jedna žádost může zahrnovat pořízení více strojů, technologií, zařízení nebo staveb); C.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru