Přeskočit na obsah

10. výzva MAS Litomyšlsko – IROP – Podmínky pro místní vzdělávání V. (ZNCV)

Dotace na infrastrukturu pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 4. 11. do 10. 12. 2019, 12:00.

Příjemci podpory:

 • Školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace.

Typy podporovaných aktivit:

 • Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání: 
  • stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu neuvedena.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 2 105 263,16 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 95 %.
  • Státní rozpočet — 0%.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 31. 12. 2022.
 • Křížové financování není možné.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

1 komentář na “10. výzva MAS Litomyšlsko – IROP – Podmínky pro místní vzdělávání V. (ZNCV)”

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru