Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

14.výzva MAS Královédvorsko – IROP- Zvýšní kavlity a dostupnosti sociálních služeb V

stair-lift-1796216__340
Share Button

Dotace na výstavbu a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 1. 6. 2020, 10:00.

Příjemci podpory:

 • Nestátní neziskové organizace, organizace zřizované nebo zakládané Královéhradeckým krajem, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, církve, církevní organizace.

Typy podporovaných aktivit:

 • Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby (sociální služby jsou definovány zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů).
 • Podpora infrastruktury a vybavení pro kvalitnější poskytování ambulantních a terénních sociálních služeb:
  • nákup objektů, zařízení a vybavení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb,
  • obnova a zkvalitnění materiálně-technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami,
  • vybudování zázemí pro terénní služby, vybavení zařízením, které umožňuje práci v obtížně dostupných lokalitách,
  • pořízení vybavení mobilního týmu pro poskytování zdravotně sociální pomoci ve vyloučených lokalitách,
  • vybudování zázemí pro realizaci fakultativních činností v ambulantní skupinové formě terénních služeb sociální prevence či odborného sociálního poradenství.
  • Podpora rekonstrukce vybraných objektů poskytující pobytové služby (např. azylový dům).

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 100 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 1 282 797,32 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:
  • Evropský fond pro regionální rozvoj – 95 %.
  • Státní rozpočet – 0%.

Specifika a omezení:

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>