Přeskočit na obsah

14.Výzva MAS Vladař-IROP-IROP 4‑Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání III

Dotace na založením nového podnikatelského subjektu, rozšířením stávajícího podniku, který v době podání žádosti není sociálním podnikem.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 8. 6. 2020 do 10. 8. 2020.

Příjemci podpory:

 • Osoby samostatně výdělečně činné.
 • Obchodní korporace.
 • Nestátní neziskové organizace.
 • Církve.
 • Církevní organizace.

Typy podporovaných aktivit:

 • Sociální podnikání:
  • 1. Vznik nového sociálního podniku 
   • založením nového podnikatelského subjektu,
   • rozšířením stávajícího podniku, který v době podání žádosti není sociálním podnikem.
  • 2. Rozšíření podniku v rámci stávajícího podnikatelského subjektu, který je v době podání žádosti sociálním podnikem a splňuje principy sociálního podnikání a zároveň dochází k jednomu z následujících kroků: 
   • rozšíření nabízených produktů a služeb,
   • rozšíření prostorové kapacity podniku,
   • zavedení nových technologií výroby,
   • zefektivnění procesů podniku.
  • Rozšíření musí být propojené s personálním rozšířením.
  • 3. Rozšíření stávajících nebo vznik nových podnikatelských aktivit OSVČ.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 500 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 2 105 263,16 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 95 %.
  • Státní rozpočet — 0 %.

Specifika a omezení:

 • Datum ukončení realizace projektu je do 30. 06. 2023.
 • V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru