Přeskočit na obsah

18. výzva OP AMIF – Specifická akce: podpora bydlení vysídlených osob z Ukrajiny

Cílem výzvy je poskytnutí pomoci držitelům dočasné ochrany, kteří dlouhodobě pobývají v hromadných ubytovacích kapacitách dočasného nouzového ubytování evidovaných v systému HUMPO s přechodem do soukromého ubytování.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 21. 2. 2024 od 14:00 do 15. 3. 2024 v 15:00.

Příjemci podpory:

 • Nestátní neziskové organizace, Organizační složky státu a jimi zřízené příspěvkové organizace, VÚSC a jejich příspěvkové organizace, Obce, Mezinárodní/mezivládní organizace se zastoupením v ČR, Veřejné vysoké školy, Výzkumné instituce.

Typy podporovaných aktivit:

 • Projekty budou realizovat zejména následující aktivity:
  • a. Poskytování asistence ve vztahu k bydlení (pomoc s přechodem do komerčního ubytování).
  • b. Poskytování přímé podpory vysídleným osobám z Ukrajiny ve vztahu k bydlení (poskytování jednorázového paušálního příspěvku).
  • c. Terénní rekognoskace sociální a ekonomické situace, zmapování podmínek cílové skupiny, jakož i situaci na regionálním trhu s nájemním bydlením (před zahájením realizace poskytování přímé podpory).
  • d. Podílení se na informační kampani orgánů státní správy a dalších zúčastněných stran nejen projektu, ale celkové komunikační strategie ve věci řešení tématu uprchlíků z Ukrajiny v důsledku ruské vojenské agrese na území ČR.
  • e. Vytvoření kontaktního místa pro žadatele o JPP.

Forma a výše podpory:

 • Míra podpory: 90 %.
 • V každém kraji bude jen jeden realizátor projektu.
 • Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt se rovná limitu uvedeném pro příslušný kraj (zdroj).

Specifika a omezení:

 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2025.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru