Přeskočit na obsah

2. výzva MAS Hranicko – OPZ – Prorodinná opatření I.

Dotace jsou určeny pro osoby pečující o malé děti a osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené.

Příjem žádostí:

 • Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 16. 04. 2018, 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Obce.
 • Dobrovolné svazky obcí.
 • Příspěvkové organizace zřizované obcemi.
 • Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost.
 • Obchodní korporace.
 • OSVČ.
 • Školy a školská zařízení (zapsané ve školském rejstříku).

Typy podporovaných projektů:

 • Dětské skupiny.
 • Příměstské tábory.
 • Doprovody na kroužky a zájmové aktivity.
 • Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování (ranní či odpolední pobyt).
 • Společná doprava dětí do/ze školy, dětské skupiny a/nebo příměstského tábora.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 CZK.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 2 708 200 CZK.

Specifika a omezení:

 • V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7710”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru