Přeskočit na obsah

2.Výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Sociální podnikání‑I

Dotace na výstavbu, rekonstrukci a vybavení sociálních podniků. Území realizace je území MAS Region Kunětické hory vymezené ve schválené strategii CLLD.

Příjem žádostí:

  • Termín ukončení příjmů žádosti je 17. 10. 2017 12:00 hod.

Příjemci podpory:

  • Osoby samostatně výdělečně činné, obchodní korporace, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace.

Typy podporovaných projektů:

  • Vznik nového sociálního podniku – Sociální podnik vytváří nová pracovní místa pro osoby ze znevýhodněných cílových skupin. Celý podnik funguje na principech sociálního podniku, které má uvedené ve svých zakládacích dokumentech. Zakoupený objekt je rekonstruován, aby v něm mohl být provozován sociální podnik. Při rekonstrukci a nákupu zřízení a vybavení jsou zohledňovány specifické potřeby cílových skupin, např. bezbariérové úpravy prostor, zázemí pro znevýhodněné zaměstnance.
  • Rozšíření kapacity podniku – Rekonstrukce objektu, aby v něm mohl být provozován sociální podnik, při rekonstrukci a nákupu zařízení a vybavení jsou zohledňovány specifické potřeby cílových skupin./ Ve stávajícím sociálním podniku může dojít k zakoupení nových prostor a rozšíření kapacity podniku nebo sociální podnik začne provozovat novou podnikatelskou aktivitu. Vždy se musí vytvořit nová pracovní místa pro osoby z cílových skupin, vzroste tedy počet zaměstnaných osob z cílových skupin.
  • Aktivity OSVČ v sociálním podnikání – OSVČ spadá do znevýhodněných cílových skupin a zároveň splňuje principy sociálního podnikání. Realizací projektu vznikne nová podnikatelská aktivita nebo dojde rozšíření nabízených produktů a služeb. Žadatel předkládá se žádostí o podporu podnikatelský plán.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 50 000 Kč.
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 1 053 000 Kč.
  • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt činí 95 % z celkových způsobilých nákladů.

Specifika a omezení:

  • Území MAS Region Kunětické hory vymezené ve schválené strategii CLLD. Místo realizace projektu nemusí pokrývat celé území MAS. V odůvodněných případech je možný přesah realizace projektu za hranice vymezeného území MAS, např. pokračování výstavby, rekonstrukce či modernizace úseku cyklostezek za hranicí území MAS. Výdaje spojené s realizací projektu za hranicí MAS jsou nezpůsobilé.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7703”]

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru