Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MAS Střední Vsetínsko – Programový rámec PRV

corn-837806__340
Share Button

Cílem této dotace je podpořit rozvoj venkova v oblasti zemědělského i nezemědělského podnikání, tak i v oblasti odpovědného hospodaření v krajině.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze předkládat od 01. 04. 2021 do 30. 04. 2021.

Příjemci podpory:

 • 1 Zemědělský podnikatel.
 • 2 Podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci.
 • 3 Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, dále školské právnické osoby vykonávající činnost škol a zapsané ve školském rejstříku, které nejsou zřízeny krajem či organizační složkou státu, nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, o.p.s.), registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby.

Typy podporovaných projektů:

 • 1 Zemědělské investice.
 • 2 Podnikání na venkově.
 • 3 Život na venkově.

Forma a výše podpory:

 • 1 Celková alokace činí 1 000 000 Kč.
 • 2 Celková alokace činí 1 000 000 Kč.
 • 3 Celková alokace činí 4 826 511 Kč.

Specifika a omezení:

 • 1 Produkce peletárny musí být spotřebována v zemědělském podniku.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>