Přeskočit na obsah

2. Výzva MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko — OPZ B1 Podpora zaměstnanosti

Dotace na podporu opatření v oblasti zaměstnanosti jsou cílovou skupinou zejména propuštění zaměstnanci, uchazeči o zaměstnání, zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 9. 11. 2018.

Příjemci podpory:

 • Obce; Dobrovolné svazky obcí; Organizace zřizované obcemi; Nestátní neziskové organizace; Obchodní korporace; OSVČ; Profesní a podnikatelská sdružení; Poradenské a vzdělávací instituce; Školy a školská zařízení.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím poskytování vybraných sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a prostřednictvím dalších programů a činností v oblasti sociálního začleňování.
 • Podpora komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení.
 • Podpora opatření v oblasti zaměstnanosti jsou cílovou skupinou zejména propuštění zaměstnanci, uchazeči o zaměstnání, zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby.
 • Vznik a rozvoj nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání jsou cílové skupiny vymezeny podle typu sociálního podniku.
 • Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni jsou cílovou skupinou zejména osoby pečující o malé děti a osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 400 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 850 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 85 %.
  • Státní rozpočet — 0 % — 15 % dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

 • V rámci jednoho projektu nelze kombinovat více režimů veřejné podpory.
 • Pro tuto výzvu jsou oprávněnými partnery partneři s finančním příspěvkem i bez finančního příspěvku.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru