Přeskočit na obsah

24. výzva – Koncepce a příprava projektů obnovy území v Moravskoslezském kraji — OP ST

Výzva je určená pro předkládání žádostí na individuální projekty s cílem obnovy území.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 31. 5. 2023(17:00) do 30. 6. 2024, (12:00).

Příjemci podpory:

 • Dobrovolné svazky obcí, Kraje, Obce, Veřejnoprávní instituce, Veřejné výzkumné instituce, Státní podniky, Organizační složky státu, Fyzické osoby podnikající, Zájmová sdružení právnických osob, Příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC, Vysoké školy, školy a školská zařízení, Nadace a obecně prospěšné společnosti, Obchodní společnosti a družstva, Církve a církevní organizace, Fyzické osoby nepodnikající, SVJ, společenství vlastníků, AOPK ČR.

Typy podporovaných aktivit:

 • Výzva je určena pro předkládání žádostí o podporu ze strany žadatelů, kteří tak informují Státní fond o zájmu získat finanční podporu z prostředků OP ST. Předkládané záměry poskytují základní informace o budoucím žadateli, technickém řešení projektu, předpokládaném financování a jeho rozložení v letech a o očekávané formě a výši podpory.
 • Specifický cíl FST – umožnit regionům a lidem řešit (negativní) sociální, hospodářské a environmentální dopady transformace na klimaticky neutrální ekonomiku.
  • Aktivita 1. Plánování a koordinace rozvoje území.
  • Aktivita 2 Příprava projektů.
  • Aktivita 3. Zpracování studie systému sídelní zeleně, územní studie krajiny a plánu územního systému ekologické stability.
  • Aktivita 4. Podpora průzkumu rozsahu znečištění horninového prostředí a návrhu řešení sanace kontaminované lokality.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše podpory: 
  • Aktivity 1 a 2: Minimální výše podpory nesmí být nižší než 500 tis. Kč.
  • Aktivita 3: Minimální výše podpory nesmí být nižší než 190 tis. EUR.
  • Aktivita 4: Minimální výše podpory nesmí být nižší než 750 tis. Kč.
 • Maximální výše podpory: 
  • Aktivity 1 a 2: Maximální výše podpory nesmí přesáhnout 5 mil. Kč.
  • Aktivita 4: Maximální výše podpory je bez omezení.
 • Míra podpory:
  • Podaktivita 1.1 – 1.2: Míra podpory činí maximálně 80 % z celkových způsobilých výdajů.
  • Podaktivita 1.3: Míra podpory činí maximálně 95 % z celkových způsobilých výdajů (V případě Agentury ochrany přírody a krajiny ČR činí míra podpory maximálně 100 % z celkových způsobilých výdajů) .
  • Aktivita 2: Míra podpory činí maximálně 75 % z celkových způsobilých výdajů.
  • Aktivita 3: Míra podpory činí maximálně 95 % z celkových způsobilých výdajů.
  • Aktivita 4: Míra podpory činí maximálně 85 % z celkových způsobilých výdajů

Specifika a omezení:

 • Cílové území: Území po těžbě v rámci Moravskoslezského kraje.
 • Období realizace: Datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 31. 12. 2027.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru