Přeskočit na obsah

38. výzva — Náborové příspěvky pro učitele – Karlovarský kraj — OP ST

Výzva podpoří nábor a vzdělávání pedagogických pracovníků.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 1. 2024 (12:00) do 24. 4. 2024 (12:00).

Příjemci podpory:

 • Kraj.

Typy podporovaných aktivit:

 • Konečným žadatelem mohou být základní i střední školy. Projekt konečného žadatele bude povinně obsahovat 2 aktivity:
  • Aktivita 1 Náborový příspěvek povede:
   • A. k poskytnutí finančních prostředků příjemci dotace na výplatu náborového příspěvku nastupujícímu kvalifikovanému učiteli nebo;
   • B. k poskytnutí finančních prostředků příjemci dotace na výplatu náborového příspěvku nastupujícímu speciálnímu pedagogovi nebo;
   • C. k poskytnutí finančních prostředků příjemci dotace na výplatu náborového příspěvku nastupujícímu odborníkovi z praxe bez pedagogického vzdělání, které si doplní v rámci závazku nebo;
   • D. k poskytnutí finančních prostředků příjemci dotace na výplatu náborového příspěvku nastupujícímu školnímu psychologovi.
  • Aktivita 2 Vzdělávání povede:
   • A. k poskytnutí finančních prostředků ve výši až 100 000 Kč na vzdělávání každé podpořené osoby, a to zejména na vzdělávání dle vyhlášky č. 317/2015 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.

Forma a výše podpory:

 • Předmětem podpory je náborový příspěvek ve výši 669 000 Kč a příspěvek na vzdělávání podpořených osob ve výši až 100 000 Kč.
 • Míra podpory činí 100 % z celkových způsobilých výdajů.
 • Minimální výše podpory: není stanovena.
 • Maximální výše podpory: není stanovena.
 • Pro výzvu je nastavena následující alokace: 22,5 mil. Kč.

Specifika a omezení:

 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace: 31. 12. 2028.
 • Cílová území: Karlovarský kraj.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru