Přeskočit na obsah

6.Výzva MAS Nad Prahou — OP Z — Prostor pro rodinu, zájmy i práci

Dotace na vytvoření dostatečných možností na umístění co nejvíce dětí do předškolních a mimoškolních zařízení tak, aby umožnili rodičům rychlé zapojení na trhu práce.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 03. 09. 2019, 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Obce; Dobrovolné svazky obcí; Organizace zřizované obcemi; Organizace zřizované kraji; Příspěvkové organizace; Nestátní neziskové organizace; Obchodní korporace; OSVČ; Poradenské a vzdělávací instituce; Školy a školská zařízení.

Typy podporovaných aktivit:

 • Péči o děti v době mimo školní vyučování (ranní a odpolední pobyt, doprovody na kroužky a zájmové aktivity.
 • Zajištění péče o děti v době školních prázdnin (příměstské tábory).
 • Společnou dopravu dětí do/ze školy, dětské skupiny a /nebo příměstského tábora.
 • Zajištění péče o děti v předškolním věku (dětské skupiny).
 • Vzdělávání pečujících osob.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 400 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 966 525 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 85 %.
  • Státní rozpočet — 0 — 15 % dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 31. 12. 2022.
 • Křížové financování není možné.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru