Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

7. společná výzva v rámci Evropské zájmové skupiny pro spolupráci s Japonskem na téma „ ICT for Resilient, Safe and Secure Society “

agreement-3489902__340
Share Button

Cílem Memoranda je posílení spolupráce mezi evropskými zeměmi a Japonskem ve vědeckotechnickém a inovačním výzkumu, řešení aktuálních společenských výzev a potřeb a podpora mezinárodní mnohostranné spolupráce ve výzkumu prostřednictvím plánování, vyhlašování a provádění společných výzev.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 18. května 2020 do  17. července 2020.

Příjemci podpory:

  • Finanční podpora z MŠMT otevírá možnosti financování vědeckých pracovníků z univerzitních pracovišť, výzkumných organizací, a malých a středních podniků z oblasti základního i průmyslového výzkumu.

Typy podporovaných aktivit:

  • Předkládání návrhů vyzývá japonské a evropské výzkumné pracovníky, aby prozkoumali nové, inovativní a vylepšené způsoby řešení rozmanitých rizik a hrozeb, které existují na křižovatce kyberprostoru a fyzického prostoru pomocí informačních a komunikačních technologií, a aby přispěly k cílem je vybudovat odolnou, bezpečnou a bezpečnou společnost.
  • Výzkumné návrhy, které současně vycházejí z přírodních a společenských věd, aby nalezly řešení těchto výzev, s přihlédnutím k etickým, právním a sociálním otázkám, které vznikají při přechodu na digitální společnost. Rovněž jsou podporovány návrhy, které zahrnují různé neakademické účastníky, jako jsou odborníci v oboru, průmysl a další jednotlivci a skupiny široké veřejnosti, kterým tato rizika představují realitu.

Forma a výše podpory:

  • Financování proběhne z kapitoly 333 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, financování projektů dle § 7, odst. 8 písm. b)  zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji.

Specifika a omezení:

  • Výběr společných projektů bude realizován při zasedání zástupců zemí, které se zúčastnily výzvy (FOF – Funding Organization Forum), jemuž budou předloženy závěry ze zasedání Vědeckého výboru, který projekty ohodnotil z odborného hlediska na základě výsledků hodnocení nezávislých expertů. Výsledkem zasedání bude protokol, jehož součástí bude seznam projektů doporučených k podpoře na léta 2021-2024.
  • V rámci této výzvy bude podpořeno maximálně 6 projektů.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>