Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

9. společná výzva v rámci Evropské zájmové skupiny pro spolupráci s Japonskem (EIG CONCERT Japan) na téma „Design of Materials with Atomic Precision“

výzkum 1
Share Button

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje o vyhlášení 9. společné výzvy v rámci Evropské zájmové skupiny pro spolupráci s Japonskem (EIG CONCERT Japan) na téma „Design of Materials with Atomic Precision“ na základě „Memoranda o spolupráci – EIG CONCERT Japan“, které bylo ze strany MŠMT podepsáno dne 8. ledna 2021. Cílem Memoranda je posílení spolupráce mezi evropskými zeměmi a Japonskem ve vědeckotechnickém a inovačním výzkumu, řešení aktuálních společenských výzev a potřeb a podpora mezinárodní mnohostranné spolupráce ve výzkumu prostřednictvím plánování, vyhlašování a provádění společných výzev.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena  od 9. května 2022 do 18. července 2022 v 10:00 hodin.

Příjemci podpory:

  • Vědečtí pracovníci z univerzitních pracovišť, výzkumné organizace, malý a střední podnik z oblasti základního i průmyslového výzkumu.

Typy podporovaných aktivit:

  • Cílem Memoranda je posílení spolupráce mezi evropskými zeměmi a Japonskem ve vědeckotechnickém a inovačním výzkumu, řešení aktuálních společenských výzev a potřeb a podpora mezinárodní mnohostranné spolupráce ve výzkumu prostřednictvím plánování, vyhlašování a provádění společných výzev.

  • 9. společná výzva v roce 2022 vychází z celosvětové potřeby vyvinout nové materiály s atomovou přesností, které přinesou krok vpřed v oblasti multifunkčního designu a vývoje pokročilých materiálů pro mnohostranné společenské a průmyslové aplikace.

Forma a výše podpory:

  • Finanční podpora z MŠMT otevírá možnosti financování vědeckých pracovníků z univerzitních pracovišť, výzkumných organizací, a malých a středních podniků z oblasti základního i průmyslového výzkumu. Finanční podpora je určena na realizaci společných projektů v podobě pořízení drobného majetku, materiálu pro provádění výzkumu, osobních nákladů, nákladů na mobilitu (pobytové a cestovní náklady), a bude poskytována podle zákona č 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, zákona 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a Nařízení EU 651/2014.

  • Případné financování proběhne z kapitoly 333 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, financování projektů dle § 7, odst. 8 písm. b) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji.

Specifika a omezení:

  • Každé projektové konsorcium předkládající žádost by se mělo skládat alespoň ze 3 oprávněných příjemců (projektových partnerů), 1 z Japonska a 2 ze dvou různých evropských zemí účastnících se společné výzvy. Kromě toho, s ohledem na prioritu šíření výzkumných sítí po Japonsku a Evropě, bude věnována velká pozornost projektům se 4 nebo více partnerskými zeměmi.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>