Přeskočit na obsah

Největší portál

o dotacích v ČR

společnosti EU LEGAL ADVISORY, s.r.o.

Zde

Přehled dotací na jednom místě.

Mám šanci získat dotaci?

Konzultace zdarma

Zde

Hledám kvalitního zpracovatele žádosti o dotaci, výběrového řízení nebo administrátora projektu?

Přidejte se mezi spokojené příjemce dotací.

Zde
Dotační info

Buďte v obraze, od toho jsou tady

Dotační Noviny

Přehled vybraných výzev z veřejného nebo soukromého sektoru vám ZDARMA každý měsíc pošleme na e‑mail.

Proč svěřit váš projekt nám?

Reference
Zkušenosti
Unikátní projekty
Pomáháme
Ušetříte
Dotační Manager

je nejširší a nejpřehlednější databáze dotačních výzev ze soukromého, veřejného i neziskového sektoru.

Věděli jste, že každý měsíc přibude v českém prostředí až 400 nových dotačních výzev? A propadáte zoufalství, že v tomhle se nikdy nemůžete vyznat? My máme řešení!

Podívejte se na demo verzi ZDARMA!

Vyzkoušet
Dotační Manager
Cover for Dotace z EU - Dotacni.info
5,923
Dotace z EU - Dotacni.info

Dotace z EU — Dotacni.info

Váš průvodce světem dotací. Dotace z EU ihned a bez starostí! Volejte zdarma 800 44 33 00

TIP NA VÝZVU pro #verejnysektor 💙 Máme skvělou zprávu pro žadatele z výzev č. 42, 43 a 44 OPŽP, kteří byli doporučeni k podpoře, ale skončili v zásobníku projektů. Právě pro Vás je určena tato nová výzva! 👉 Příjemci podpory: Žadatelé ze 42., 43. a 44. výzvy OPŽP, jejichž žádost byla ze strany SFŽP doporučena k podpoře a následně zařazena do zásobníku projektů.👉 Na co lze podporu získat podporu: Na výstavbu kanalizace, na modernizaci a intenzifikaci čistíren odpadních vod. 👉 Výše podpory: Max. 60 % z celkových způsobilých výdajů.👉 Příjem žádostí: Od 15. 5. 2024 do 2. 9. 2024.Více informací o výzvě naleznete na našich webových stránkách zde: buff.ly/44SPAbv See MoreSee Less
View on Facebook
DOTAČNÍ NOVINY 📜Dnes pro vás ze #verejnysektor vybíráme informace o: 👉 výzvě na podporu zpracování projektové dokumentace pro záměry sociálního či dostupného nájemního bydlení,👉 výzvě na podporu budování nových dětských skupin (výstavba, nákup či rekonstrukce budov),👉 výzvě na podporu regionů ITI Brněnské a Mladoboleslavské aglomerace, která se soustředí na tvorbu nových a obnovu stávajících přírodě blízkých vodních a vegetačních prvků (včetně opatření proti větrné a vodní erozi a skladebných prvků ÚSES),👉 výzvě na podporu rozvoje a dostupnosti komunitní psychiatrické péče na území Karlovarského, Ústeckého, Libereckého, Královéhradeckého, Pardubického, Olomouckého, Moravskoslezského a Zlínského kraje. Nechte si zasílat Dotační noviny ZDARMA přímo do vaší schránky a žádná zajímavá výzva už vám neunikne. 📭buff.ly/458Zs18 See MoreSee Less
View on Facebook
DOTAČNÍ NOVINY 📜Dnes pro vás ze #soukromysektor vybíráme informace o:👉 výzvě na podporu malých a středních podnikatelů v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji prostřednictvím bezúročných úvěrů,👉 až 90% podpoře na poradenství, které zahrnuje zhodnocení objektů v souvislosti se spotřebou energie, zpracování energetického posudku, pomoc s přípravou podkladů pro žádost o zvýhodněný úvěr u NRB. Nechte si zasílat Dotační noviny ZDARMA přímo do vaší schránky a žádná zajímavá výzva už vám neunikne. 📭buff.ly/3yKzk0j See MoreSee Less
View on Facebook
DOTACE NA VÝSTAVBU ČI REKONSTRUKCI CHODNÍKŮ, VJEZDŮ DO OBCE ČI ZASTÁVEK VEŘEJNÉ DOPRAVY 🏗️ Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) vyhlásil novou výzvu na podporu projektů zaměřených na zlepšení bezpečnosti v dopravě. Dotace mohou pokrýt až 85 % nákladů na výstavbu či rekonstrukci chodníků, zastávek veřejné dopravy a dalších bezpečnostních prvků. Zajímá vás, jaké konkrétní podmínky musíte splnit a jaká je maximální výše příspěvku? Více se dozvíte v našem článku. 👇 buff.ly/3X3rEQY See MoreSee Less
View on Facebook
TIP NA VÝZVU pro #soukromysektor #verejnysektorAgentura ochrany přírody a krajiny ČR zveřejnila dva dotační tituly:🟢 Výzva č. 7 se zaměřuje na podporu adaptace na změnu klimatu a prevenci rizik spojených s katastrofami s ohledem na ekosystémové přístupy. 🟢 Výzva č. 8 pak směřuje k ochraně přírody, biodiverzity a zelené infrastruktury, včetně městských oblastí, a snižování znečištění. Podpořme společně udržitelný rozvoj! 👉 Příjemci podpory: Obchodní společnosti, družstva, fyzické osoby podnikající, fyzické osoby nepodnikající, obce, dobrovolné svazky obcí, kraje, městské části hl. města Prahy, státní podniky, veřejnoprávní instituce, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace. školy, církve a atd.👉 Na co lze podporu získat: Klima (Výzva č. 7) – např. vytvoření tůní, malých vodních nádrží, založení a obnova veřejné sídelní zeleně. Biodiverzita (Výzva č. 8) – podpora přírodních stanovišť a druhů, péče o nejcennější části přírody a krajiny. 👉 Výše podpory: Max. 100 % z celkových způsobilých výdajů. (min. výše 250 tis. Kč, max. výše 200 tis. eur.) 👉 Příjem žádostí: Od 2. 5. do 31. 10. 2024. Více informací a podrobnosti o výzvách naleznete na odkazech níže: Výzva č. 7 buff.ly/3QE90ew Výzva č. 8 buff.ly/44MpreA See MoreSee Less
View on Facebook

Jsme aktivní i na sociálních sítích, sledujte nás!

Příspěvky o nových zajímavých výzvách a jiné aktuality o dotacích přidáváme každý týden, aby vám již žádná novinka neutekla.

Naším cílem je sdílet s vámi všechny důležité informace, které vám pomůžou dokončit právě váš milionový projekt.

    Mám šanci získat dotaci? Chci konzultaci zdarma

    Nahoru