Přeskočit na obsah

AOPK OPŽP ZMV – 6. výzva SC 1.3 — ZMV v Projektovém schématu AOPK ČR

Dotace na podporu přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 17. 6. 2024 do 31. 10.  2024.

Příjemci podpory:

 • Obce s rozšířenou působností zabývající se územním rozvojem.

Typy podporovaných aktivit:

 • Specifický cíl 1.3 – Podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům.
 • Téma: Klima — příroda.
 • V rámci specifického cíle bude možno podporovat: 
 • Opatření 1.3.2: Zpracování studií a plánů (studie systémů sídelní zeleně, územní studie krajiny, plán územního systému ekologické stability)
 • Nelze opětovně financovat projekty, které již byly podpořeny v rámci OPŽP 2014–2020 a žadatel se zavázal v době udržitelnosti k plnění cílů podpory. 
  • Aktivita 1.3.2.1 Zpracování studií a plánů.
  • Podaktivita 1.3.2.1.2.095_06 Zpracování územní studie krajiny, ZMV 06 Studie a plány.
  • Podaktivita 1.3.2.1.3.095_06 Zpracování plánu ÚSES, ZMV 06 Studie a plány.

Forma a výše podpory:

 • Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 50 mil. Kč.
 • Maximálně 95 % celkových způsobilých výdajů dle podaktivity. 

Specifika a omezení:

 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické a finanční realizace operace je 31. 12. 2029.
 • Cílové území: Území celé České republiky.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru