Přeskočit na obsah

Bezplatné školní stravování Pardubického kraje ve školním roce 2024/2025 pro školy a školská zařízení zřizovaná Pardubickým krajem

Cílem programu je podpora zajištění bezplatného školního stravování dětí v mateřských školách, žáků základních škol, středních škol a konzervatoří, jejichž rodina je ohrožena chudobou a materiální nebo potravinovou deprivací nebo se ocitla v nepříznivé finanční situaci.

Příjem žádostí:

 • Žádosti budou přijímány až do vyčerpání alokace v návaznosti na datum a čas jejich podání, nejpozději však do 30. 6. 2024.

Příjemci podpory:

 • Mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoř zřizovaná Pardubickým krajem, internáty a domovy mládeže, které jsou v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zapsaná v Rejstříku škol a školských zařízení.

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílem programu je podpora zajištění bezplatného školního stravování dětí v mateřských školách, žáků základních škol, středních škol a konzervatoří, jejichž rodina je ohrožena chudobou a materiální nebo potravinovou deprivací nebo se ocitla v nepříznivé finanční situaci.
 • Účelem podpory je poskytnout těmto dětem vyváženou stravu, zvýšit tak jejich školní docházku, účast na předškolním vzdělávání a odpoledních zájmových aktivitách. Celkově je snahou omezit jejich případné sociální vyloučení způsobené aktuální situací v rodině, zajistit jejich integraci do společnosti a podpořit jejich úspěšné vzdělávání eliminující sociální vyloučení v budoucnosti. Vedlejším přínosem je snaha posílit vhodné stravovací návyky a motivace ke zdravému životnímu stylu.
 • Podporované aktivity:
  • poskytování školního stravování dětem v době jejich pobytu v mateřských školách,
  • poskytování školního stravování žákům v době jejich pobytu v základních školách, středních školách a v konzervatořích,
  • poskytování celodenního stravování dětem v době jejich pobytu v internátních mateřských školách,
  • poskytování celodenního stravování žákům v době jejich pobytu v internátních zařízeních, přičemž se podpora nevztahuje na poskytování školního stravování ve školských výchovných zařízeních a domovech mládeže.

Forma a výše podpory:

 • Celková předpokládaná částka určená na program pro školní rok 2024/2025 je 2 800 000 Kč.
 • Maximální výše finanční podpory bude vypočtena na základě stupnice jednotkových nákladů.

Specifika a omezení:

 • Finanční podpora v podobě neinvestičních finančních prostředků bude poskytnuta na uznatelné výdaje projektu vzniklé v období od 2. 9. 2024 do 27. 6. 2025.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru