Přeskočit na obsah

ČRA Podpora zvyšování kvality vysokého školství na Ukrajině

Dotaci na modernizaci terciárního vzdělávání na Ukrajině mohou získat převážně české vysoké školy. Projekty se budou zaměřovat na asistenci vysokým školám a akademickým pracovištím na Ukrajině prostřednictvím působení pedagogů a administrativních nebo řídících pracovníků českých vysokých škol. 

Příjem žádosti:

 • Žádosti jsou přijímány do 7. července 2015.

Příjemce podpory:

 • Příjemci podpory jsou české vysoké školy (ostatní oprávněné subjekty musí v projektu doložit zapojení vysokoškolských pracovišť z ČR a cílové země do projektu).

Typy podporovaných projektů:

Předkládané projekty budou zaměřeny minimálně na dvě z těchto témat:

 • Asistence s budováním demokratických mechanismů univerzitních samospráv.
 • Podpora při tvorbě aktualizovaných studijních programů.
 • Pomoc s využíváním nástrojů akademické mobility a mezinárodní spolupráce (např. ERASMUS +, TEMPUS, aj.).

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše dotace na jeden projekt je 1 000 000 Kč.
 • Celková výše finančních prostředků činí 3 000 000 Kč.
 • Dotace se poskytuje v obvyklé výši 70 % rozpočtových nákladů projektu. Pro tento konkrétní dotační titul poskytne ČRA dotaci do maximální výše 95 % nákladů projektu (ČRA požaduje 5% spolufinancování ze strany příjemce dotace z celkové částky).

Specifika a omezení:

 • Poskytování dlouhodobých stipendijních studijních pobytů studentům z partnerských zemí není v rámci tohoto dotačního titulu podporováno.
 • Kratší stáže v ČR pro pedagogy mohou být v odůvodněných případech zahrnuty.
 • Předkládané projekty musí obsahovat jasně stanovený záměr a cíle působení české VŠ na Ukrajině a zřetelně prokázaný zájem instituce z Ukrajiny (VŠ nebo vědecké a výzkumné instituce) o aktivní účast na realizaci projektu.
 • Projektové návrhy je možno předkládat na období let 2015 a 2016.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru