Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Dotace města Brna na Městský program prevence kriminality

shutterstock_98705384.jpg
Share Button

Dotace na podporu neinvestičních projektů z oblasti prevence kriminality na území statutárního města Brna. Podporovány budou projekty zaměřené na sociální prevenci, na situační prevenci, na prevenci viktimnosti a na informace pro občany o možnostech obrany a ochrany před trestnou činností.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí je od 1. 10. 2021 do 31. 10. 2021.

Příjemci podpory:

 • Právnické a fyzické osoby působící ve městě Brně na projekty, které jsou v souladu s Koncepcí prevence kriminality ve městě Brně na léta 2017-2021, jejíž platnost byla prodloužena do konce roku 2022.

Typy podporovaných projektů:

 • Rozvoj a posílení systému prevence kriminality na území města Brna.
 • Rozvíjení a zkvalitnění sítě spolupracujících subjektů.
 • Působení dobrovolníků, domovníků a asistentů prevence kriminality a zapojení veřejnosti do prevence kriminality.
 • Pomoc a podpora projektů zaměřených na poskytování poradenství pro ohrožené a rizikové skupiny obyvatel.
 • Prevence kriminality dětí a mládeže, seniorů, resocializace pachatelů trestné činnosti, předcházení recidivě.
 • Snížení kriminality ve vybraných částech města, zejména v sociálně vyloučených lokalitách.
 • Reakce na nové hrozby a trendy v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu stanoveného účelu: 3 000 000 Kč.
 • Maximální výše dotace je 200 tis. Kč.

Specifika a omezení:

 • Dotace je přísně účelová. Je poskytována zásadně na konkrétní projekt smlouvou, která vymezuje podmínky použití dotace.
 • Dotaci lze využít v kalendářním roce, ve kterém bude projekt realizován, tj. od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>