Přeskočit na obsah

Dotace města Brna na Městský program prevence kriminality

Dotace na podporu neinvestičních projektů z oblasti prevence kriminality na území statutárního města Brna. Podporovány budou projekty zaměřené na sociální prevenci, na situační prevenci, na prevenci viktimnosti a na informace pro občany o možnostech obrany a ochrany před trestnou činností.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí je od 1. 10. 2022 do 31. 10. 2022.

Příjemci podpory:

 • Právnické a fyzické osoby působící ve městě Brně na projekty, které jsou v souladu se Strategií prevence kriminality ve městě Brně na období 2023–2028 a Akčním plánem prevence kriminality ve městě Brně na období 2023–2025.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora a rozvoj systému prevence kriminality.
 • Pomoc obědem trestné činnosti, svědkům a rizikovým skupinám obyvatel.
 • Práce s pachateli trestné činnosti, prevence recidivy a resocializace.
 • Prevence kriminality dětí a mládeže.
 • Komplexní a koordinovaný přístup k bezpečnosti v rizikových lokalitách.
 • Nová témata a nové přístupy v prevenci kriminality.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu stanoveného účelu: 3 000 000 Kč.
 • Maximální výše dotace je 200 tis. Kč.

Specifika a omezení:

 • Dotace je přísně účelová. Je poskytována zásadně na konkrétní projekt smlouvou, která vymezuje podmínky použití dotace.
 • Dotaci lze využít v kalendářním roce, ve kterém bude projekt realizován, tj. od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru