Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Dotace na činnost a akce spolků hasičů a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje

fire-fighter-2098461__340
Share Button

Dotace na podporu požární ochrany, zaměřenou na činnost spolků hasičů, pobočných spolků hasičů a podporu požárního sportu, dále reprezentace požární ochrany veřejnosti, udržování hasičských tradic, informování o historii hasičstva a zachování historické požární techniky v Olomouckém kraji.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podání žádostí o dotace, včetně povinných příloh, je stanovena od 28. 3. do 2. 5. 2022  není-li dále stanoveno jinak.

Příjemci podpory:

 • Žadatelem může být pouze právnická osoba, kterou je spolek hasičů nebo pobočný spolek hasičů na krajské, okresní nebo profesionální úrovni (spolek příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky) a jejíž:
  • I. sídlo se nachází v územním obvodu Olomouckého kraje,
  • nebo II. sídlo se nenachází v územním obvodu Olomouckého kraje, ale výstupy navrhované akce budou realizovány v územním obvodu Olomouckého kraje, případně budou propagovat Olomoucký kraj mimo jeho územní působnost.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora významných akcí s požární tématikou, které organizují spolky hasičů a pobočné spolky hasičů Olomouckého kraje, podpora soutěží v hasičském sportu, oslav výročí založení sborů dobrovolných hasičů a práce s mládeží v rámci jednotlivých spolků hasičů a pobočných spolků hasičů.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 5 000 CZK.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 35 000 CZK.
 • Povinná spoluúčast žadatele není požadována.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může v rámci vyhlášeného dotačního programu podat pouze jednu žádost.
 • Žadatelem v dotačním titulu nemůže být: Spolek, jehož zakladatelem je územně samosprávný celek (obec, kraj) a dále žadatelem v dotačním titulu nemůže být oprávněný žadatel v dotačním titulu 13_01_01 Dotace na akce spolků hasičů a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje 2022 (spolek hasičů nebo pobočný spolek hasičů na místní nebo okrskové úrovni).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>