Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Dotace na činnost a akce spolků hasičů a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje

fire-fighter-2098461__340
Share Button

Dotace na podporu činnosti nekomerčního, neziskového a obecně prospěšného charakteru v oblasti požární ochrany, zaměřená na činnost spolků hasičů, pobočných spolků hasičů a podporu požárního sportu, dále reprezentace požární ochrany veřejnosti, udržování hasičských tradic, informování o historii hasičstva a zachování historické požární techniky v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podání žádostí o dotace je stanovena od 17. 1. 2020 do 24. 1. 2020 do 12:00 hodin, není-li dále stanoveno jinak.

Příjemci podpory:

  • Žadatelem může být pouze právnická osoba, kterou je spolek hasičů nebo pobočný spolek hasičů na krajské, okresní nebo profesionální úrovni (spolek příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky) a jejíž:
    • I. sídlo se nachází v územním obvodu Olomouckého kraje,
    • nebo II. sídlo se nenachází v územním obvodu Olomouckého kraje, ale výstupy navrhované akce budou realizovány v územním obvodu Olomouckého kraje, případně budou propagovat Olomoucký kraj mimo jeho územní působnost.

Typy podporovaných aktivit:

  • Podpora činnosti nekomerčního, neziskového a obecně prospěšného charakteru v oblasti požární ochrany, zaměřená na činnost spolků hasičů, pobočných spolků hasičů a podporu požárního sportu, dále reprezentace požární ochrany veřejnosti, udržování hasičských tradic, informování o historii hasičstva a zachování historické požární techniky v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 35 000 CZK.
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 280 000 CZK.

Specifika a omezení:

  • Žadatel může v rámci vyhlášeného dotačního programu podat pouze jednu žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>