Přeskočit na obsah

Dotace na činnost a akce spolků hasičů a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje

Dotace na podporu požární ochrany, zaměřenou na činnost spolků hasičů, pobočných spolků hasičů a podporu požárního sportu, dále reprezentace požární ochrany veřejnosti, udržování hasičských tradic, informování o historii hasičstva a zachování historické požární techniky v Olomouckém kraji.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podání žádostí o dotace, včetně povinných příloh, je stanovena od 12. 1. 2024 do 18. 1. 2024 do 12:00 hodin, není-li dále stanoveno jinak.

Příjemci podpory:

  • Žadatelem může být pouze právnická osoba, kterou je spolek hasičů nebo pobočný spolek hasičů, a jejíž sídlo se nachází v územním obvodu Olomouckého kraje.

Typy podporovaných aktivit:

  • Podpora a soutěží v hasičském sportu, oslav výročí založení sborů dobrovolných hasičů a práce s mládeží v rámci jednotlivých spolků hasičů a pobočných spolků hasičů.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 25 000 CZK.
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 250 000 CZK.
  • Povinná spoluúčast žadatele není požadována.

Specifika a omezení:

  • Žadatel může v rámci vyhlášeného dotačního programu podat pouze jednu žádost.
  • Žadatelem v dotačním titulu nemůže být: Spolek, jehož zakladatelem je územně samosprávný celek (obec, kraj) a dále žadatelem v dotačním titulu nemůže být oprávněný žadatel v dotačním titulu 13_01_01 Dotace na akce spolků hasičů a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje 2023 (spolek hasičů nebo pobočný spolek hasičů na místní nebo okrskové úrovni).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru