Přeskočit na obsah

Dotace na pořízení cisternových automobilových stříkaček a dopravních automobilů pro JSDH obcí Olomouckého kraje s dotací MV ČR

Účelem tohoto dotačního je podpora obcí Olomouckého kraje při pořízení nových cisternových automobilových stříkaček a dopravních automobilů pro JSDH obcí a to za podmínky současného čerpání investiční dotace z Ministerstva vnitra generálního ředitelství hasičského záchranného sboru České republiky

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podání žádostí o dotace, včetně povinných příloh, je stanovena od 16. 1. 2023 do 10. 2. 2023 do 12:00 hodin, není-li dále stanoveno jinak.

Příjemci podpory:

 • Žadatelem může být pouze právnická osoba, kterou je obec v územním obvodu Olomouckého kraje.

Typy podporovaných projektu:

 • Pořízení nových dopravních automobilů a cisternových automobilových stříkaček ke zkvalitnění zásahů.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace je 60 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jednu akci: 
  • pořízení dopravního automobilu činí 90 000 Kč.
  • pořízení cisternové automobilové stříkačky činí 250 000 Kč.
 • Minimální podíl spoluúčasti žadatele činí 50 % celkových skutečně vynaložených uznatelných výdajů.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může v rámci vyhlášeného dotačního titulu podat více žádostí na různé akce. Na tutéž akci v rámci vyhlášeného dotačního titulu však žadatel může podat pouze jednu žádost pro stejnou JSDH zřízenou obcí o poskytnutí dotace.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru