Přeskočit na obsah

Dotace na pořízení cisternových automobilových stříkaček a dopravních automobilů pro JSDH obcí Olomouckého kraje s dotací MV ČR

Účelem tohoto dotačního je podpora obcí Olomouckého kraje při pořízení nových cisternových automobilových stříkaček a dopravních automobilů pro JSDH obcí a to za podmínky současného čerpání investiční dotace z Ministerstva vnitra generálního ředitelství hasičského záchranného sboru České republiky

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podání žádostí o dotace, včetně povinných příloh, je stanovena od 12. 1. 2024 do 31. 1. 2024 do 12:00 hodin, není-li dále stanoveno jinak.

Příjemci podpory:

 • Žadatelem může být pouze právnická osoba, kterou je obec v územním obvodu Olomouckého kraje.

Typy podporovaných projektu:

 • Pořízení nových dopravních automobilů a cisternových automobilových stříkaček ke zkvalitnění zásahů.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace je 60 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jednu akci činí: 
  • na pořízení požárního přívěsu pro hašení 100 000 Kč,
  • na pořízení dopravního automobilu 200 000 Kč,
  • pořízení cisternové automobilové stříkačky 600 000 Kč.
 • Minimální podíl spoluúčasti žadatele činí 50 % celkových skutečně vynaložených uznatelných výdajů.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může v rámci vyhlášeného dotačního programu: „Programu na podporu JSDH 2024“ podat pouze jednu žádost o poskytnutí dotace pro každou JSDH zřízenou obcí.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru