Přeskočit na obsah

Dotace pro sportovní organizace města Písek

Účelem těchto programů je podpora aktivní činnosti co největšího počtu občanů, zejména dětí a mládeže do 20 let věku na úseku sportu.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotace dle čl. III. a), III. b) a III. f) je možné podávat v období od 07.01.2019 do 15.01.2019 (včetně).
 • Žádost o dotaci dle čl. III. c) je možno podat nejdříve od 07.01.2019 Žádosti čl. III. c) podané po termínu 15.01.2019 budou posuzovány v nejbližším termínu jednání sportovní komise a příslušných orgánů města.

Příjemci podpory:

 • O dotaci může žádat statutární orgán právnické osoby nebo fyzická osoba starší 18 let, jejichž činnost je orientována na sportovní aktivity nekomerčního charakteru.

Typy podporovaných aktivit:

 • III. a) investice a opravy velkého rozsahu.
 • III. b) činnost.
 • III. c) sportovní akce.
 • III. f) podpora vyjmenovaných kolektivních sportovních oddílů.

Forma a výše podpory:

 • III. a) investice a opravy velkého rozsahu – finanční prostředky ve výši 528 000 Kč. 
  • Organizace bude na investici nebo opravě velkého rozsahu finančně podílet minimálně 30 %.
 • III. b) činnost – finanční prostředky ve výši 2 816 000 Kč.
 • III. c) sportovní akce – finanční prostředky ve výši 176 000 Kč. 
  • Žadatel se musí finančně podílet na akci minimálně 50 %.
 • III. f) podpora vyjmenovaných kolektivních sportovních oddílů – finanční prostředky ve výši 4 600 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • O dotaci nemohou žádat obchodní společnosti, podnikající fyzické osoby a družstva. Žádosti nebude vyhověno, pokud má žadatel závazek po lhůtě splatnosti vůči městu Písek nebo vůči jeho zřízeným a založeným organizacím.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru