Přeskočit na obsah

Dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy města Zlína — Mimořádné podpory

Dotace na tzv. mimořádné podpory, jsou určeny zejména na podporu činnosti organizací a jednotlivců a podporu významných akcí konaných na území statutárního města Zlína v roce 2023.

Příjem žádostí:

  • Ukončení přijímání žádostí je stanoveno na 1. 11. 2023, 14.00 hodin.

Příjemci podpory:

  • Právnická nebo fyzická osoba — určeny zejména na podporu činnosti organizací a jednotlivců a podporu významných akcí konaných na území statutárního města Zlína. 

Typy podporovaných aktivit:

  • Mimořádné podpory, které jsou určeny zejména na podporu činnosti organizací a jednotlivců a podporu významných akcí konaných na území statutárního města Zlína.

Forma a výše podpory:

  • Na program „Mimořádné podpory“ je rozdělována předpokládaná poměrná část z celkových prostředků fondu ve výši cca 500 000 Kč.
  • Maximální výše podpory není stanovena.
  • RMZ schvaluje, popř. zamítá poskytování podpor do 50 000 Kč včetně. ZMZ schvaluje, popř. zamítá poskytování podpor nad 50 000 Kč, a to dle částek uvedených žadatelem v žádosti o přidělení dotace.

Specifika a omezení:

  • Žádosti o dotace z fondu jsou podávány v rámci vyhlášeného výběrového řízení/programu elektronicky prostřednictvím webové aplikace https://formulare.zlin.eu/zadostfmtvmimoradnapodpora

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru