Přeskočit na obsah

Dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu cyklistické infrastruktury

Účelem dotace je rozvoj cyklistické infrastruktury na území Středočeského kraje v souladu se Strategií rozvoje územního obvodu Středočeského kraje na období 2019–2024, s výhledem do 2030 a v souladu s Koncepcí rozvoje cyklistiky ve Středočeském kraji na období 2017–2023.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 28. 3. 2022 od 9:00 hodin do 8. 8. 2022 do 16:00 hodin.

Příjemci podpory:

  • Obce; dobrovolný svazek obcí na území Středočeského kraje.

Typy podporovaných aktivit:

  • a) Výstavba cyklistické infrastruktury na dálkových páteřních trasách.
  • b) Výstavba cyklistické infrastruktury na vybraných páteřních regionálních trasách.
  • c) Výstavba cyklistické infrastruktury na cyklotrasách spojujících cyklotrasy na území Prahy s cyklotrasami na území Středočeského kraje.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Středočeského kraje na podporu stanoveného účelu v tomto Programu je 20 000 000 Kč.
  • a) Výstavba cyklistické infrastruktury na DPT – maximální výše požadované a poskytnuté dotace nesmí přesáhnout 5 000 000 Kč a současně 100 % ze zbytkové části celkových uznatelných výdajů projektu. Zbytkovou částí celkových uznatelných výdajů projektu se rozumí celkové uznatelné výdaje projektu po odečtení uznatelných výdajů projektu hrazených z jiných veřejných zdrojů.
  • b) Výstavba cyklistické infrastruktury na PRT – maximální výše požadované a poskytnuté dotace nesmí přesáhnout 2 000 000 Kč a současně 50 % ze zbytkové části celkových uznatelných výdajů projektu. Zbytkovou částí celkových uznatelných výdajů projektu se rozumí celkové uznatelné výdaje projektu po odečtení uznatelných výdajů projektu hrazených z jiných veřejných zdrojů.
  • c) Výstavba cyklistické infrastruktury do bodů P‑SK – maximální výše požadované a poskytnuté dotace nesmí přesáhnout 2 000 000 Kč a současně 50 % ze zbytkové části celkových uznatelných výdajů projektu. Zbytkovou částí celkových uznatelných výdajů projektu se rozumí celkové uznatelné výdaje projektu po odečtení uznatelných výdajů projektu hrazených z jiných veřejných zdrojů.

Specifika a omezení:

  • Žadatel může podat jednu žádost z každého tematického zadání dle tohoto Programu, ve lhůtě stanovené tímto Programem, pokud splňuje podmínky pro podávání žádostí stanovené Programem.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru