Přeskočit na obsah

Dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu cyklistické infrastruktury

Účelem dotace je rozvoj cyklistické infrastruktury na území Středočeského kraje v souladu se Strategií rozvoje územního obvodu Středočeského kraje na období 2019–2024, s výhledem do 2030 a v souladu s Koncepcí rozvoje cyklistiky ve Středočeském kraji na
období 2024–2030.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 19. 8. 2024 od 9:00 hodin do 30. 5. 2025 do 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Obce; dobrovolný svazek obcí na území Středočeského kraje.

Typy podporovaných aktivit:

 • a) Výstavba cyklistické infrastruktury na páteřních trasách.
 • b) Páteřní infrastruktura pro parkování jízdních kol.
 • c) Doplňková infrastruktura pro parkování jízdních kol.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Středočeského kraje na podporu stanoveného účelu v tomto Programu je 22 000 000 Kč.
 • Při podání žádosti musí žadatel o poskytnutí dotace splňovat následující podmínky pro jednotlivá tematická zadání uvedená v článku 2., odstavec 5: 
  • a) Výstavba cyklistické infrastruktury na PT – maximální výše požadované a poskytnuté dotace nesmí přesáhnout 5 000 000 Kč a současně 100 % ze zbytkové části celkových uznatelných výdajů projektu.
  • b) Páteřní infrastruktura pro parkování jízdních kol – maximální výše požadované a poskytnuté dotace nesmí přesáhnout 3 000 000 Kč a současně 100 % z celkových uznatelných výdajů projektu.
  • c) Doplňková infrastruktura pro parkování jízdních kol – maximální výše požadované a poskytnuté dotace nesmí přesáhnout 1 000 000 Kč a současně 90 % z celkových uznatelných výdajů projektu. Maximální celkový počet míst v chráněných uložištích v uzlu odpovídá 10 % z obratu cestujících za 1 pracovní den.

Specifika a omezení:

 • Předmětem žádosti mohou být pouze peněžní prostředky, které jsou uznatelnými náklady projektu od 1. 1. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru