Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Dotační program města Letovice na rok 2022

runner-888016__340
Share Button

Dotačního program na podporu a spoluvytváření aktivit, posilují zapojování občanů do veřejného života a udržitelný rozvoj města.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 10. 2021 do 30. 11. 2021.

Příjemci podpory:

 • Fyzické osoby, příspěvkové organizace zřízené Jihomoravským krajem, zapsané spolky, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, společenství vlastníků se sídlem ve městě Letovice nebo vykonávají celoroční činnost na území města Letovice a jeho místních částí.

Typy podporovaných aktivit:

 • A) Tělovýchova a sport.
 • B) Kultura a školství.
 • C) Sociálně – zdravotní oblast.
 • D) Občanské a komunitní aktivity.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaná výše uvolňovaných finančních prostředků v roce 2022 je: 3 550 000 Kč.
 • A) Tělovýchova a sport 2 500 000 Kč.
 • B) Kultura a školství 430 000 Kč.
 • C) Sociálně – zdravotní oblast 500 000 Kč.
 • D) Občanské a komunitní aktivity 120 000 Kč.
 • Výše dotace může činit až 100 % celkových uznatelných výdajů projektu.

Specifika a omezení:

 • Každý žadatel smí podat jednu žádost do jedné z oblastí podpory.
 • Uznatelné výdaje projektu musí vzniknout v době od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022, vyjma úhrady spotřebovaných energií a vody za rok 2022, které mohou být hrazeny do konce ledna následujícího roku.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>