Přeskočit na obsah

Dotační program města Letovice na rok 2024

Dotačního program na podporu a spoluvytváření aktivit, posilují zapojování občanů do veřejného života a udržitelný rozvoj města.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 2. 10. 2023 a končí dnem 30. 11. 2023.

Příjemci podpory:

 • Fyzické osoby, příspěvkové organizace zřízené Jihomoravským krajem, zapsané spolky, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, společenství vlastníků se sídlem ve městě Letovice nebo vykonávají celoroční činnost na území města Letovice a jeho místních částí.

Typy podporovaných aktivit:

 • A) Tělovýchova a sport.
 • B) Kultura a školství.
 • C) Sociálně — zdravotní oblast.
 • D) Občanské a komunitní aktivity.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaná výše uvolňovaných finančních prostředků v roce 2024 je: 4 360 000 Kč.
 • A) Tělovýchova a sport 3 000 000 Kč.
 • B) Kultura a školství 360 000 Kč.
 • C) Sociálně — zdravotní oblast 600 000 Kč.
 • D) Občanské a komunitní aktivity 400 000 Kč.
 • Výše dotace může činit až 100 % celkových uznatelných výdajů projektu. V případě jednorázové akce je limit omezený na 60 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Každý žadatel smí podat jednu žádost do jedné z oblastí podpory.
 • Uznatelné výdaje projektu musí vzniknout v době od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024, vyjma úhrady spotřebovaných energií a vody za rok 2024, které mohou být hrazeny do konce ledna následujícího roku. Nelze uznat výdaje zálohového charakteru.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru