Přeskočit na obsah

Dotační program na rekonstrukci, opravu a výstavbu sportovních zařízení, areálů a související infrastruktury na území města Plzně

Cílem programu je poskytnutí dotací na projekty rekonstrukce, výstavby či rozvoje včetně projektů na snížení energetické náročnosti (např. rozšíření a výstavba sportovišť, FVE, tepelná čerpadla atd.) sportovních zařízení, areálů a související infrastruktury nacházející se na území
města Plzně.

Příjem žádostí:

  • Žádosti o dotaci lze podávat od 10. 4. do 29. 4. 2024 do 16:00.

Příjemci podpory:

  • Žadatelem může být pouze organizace vykazující na území města Plzně sportovní činnost minimálně tři roky před podáním žádosti o podporu a za podmínky, že taková činnost je její hlavní, případně většinovou aktivitou, a která je zároveň vlastníkem sportovního zařízení, na jehož rekonstrukci opravu či výstavbu je o podporu žádáno, nebo má takové zařízení v nájmu či výpůjčce na dobu nejméně 5 let ode dne vyhlášení tohoto dotačního programu a stávající smluvní vztah umožňuje realizaci.

Typy podporovaných projektů:

  • Cílem programu je poskytnutí dotací na projekty rekonstrukce, výstavby či rozvoje včetně projektů na snížení energetické náročnosti (např. rozšíření a výstavba sportovišť, FVE, tepelná čerpadla atd.) sportovních zařízení, areálů a související infrastruktury nacházející se na území města Plzně.
  • Smyslem programu je podpora především neziskových subjektů, které mají omezenou možnost získání finančních prostředků z vlastních zdrojů a činnosti a jež svými aktivitami zajišťují aktivní využití volného času občanů, především dětí a mládeže.

Forma a výše podpory:

  • Celková výše podpory vypsaného dotačního programu činí 10 milionů Kč.
  • Maximální výše dotace jednomu subjektu může činit 1 mil. Kč.
  • Nutnou podmínkou poskytnutí dotace je finanční spoluúčast žadatele či jiného třetího subjektu zajištěná žadatelem ve výši minimálně 20 %.

Specifika a omezení:

  • Každý žadatel může podat pouze jednu žádost.
  • Žadatel musí být registrován v Rejstříku sportu Národní sportovní agentury včetně registrace sportovců v souladu se zákonem o podpoře sportu č. 115/2001 Sb., v platném znění.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru