Přeskočit na obsah

Dotační program na rekonstrukci, opravu a výstavbu sportovních zařízení, areálů a související infrastruktury na území města Plzně

Cílem programu je finanční podpora konkrétních projektů rekonstrukce, opravy či výstavby sportovních zařízení, areálů a související infrastruktury nacházející se na území města Plzně.

Příjem žádostí:

  • Žádosti o dotaci lze podávat od 1. 12. 2022 do 16. 12. 2022.

Příjemci podpory:

  • Žadatelem může být pouze organizace vykazující na území města Plzně sportovní činnost minimálně tři roky před podáním žádosti o podporu a za podmínky, že taková činnost je její hlavní, případně většinovou aktivitou, a která je zároveň vlastníkem sportovního zařízení, na jehož rekonstrukci opravu či výstavbu je o podporu žádáno, nebo má takové zařízení v nájmu či výpůjčce na dobu nejméně 5 let ode dne vyhlášení tohoto dotačního programu.

Typy podporovaných projektů:

  • Cílem programu je finanční podpora konkrétních projektů rekonstrukce, opravy či výstavby sportovních zařízení, areálů a související infrastruktury nacházející se na území města Plzně. Smyslem programu je podpora především neziskových subjektů, které mají omezenou možnost získání finančních prostředků z vlastních zdrojů a činnosti a jež svými aktivitami zajišťují aktivní využití volného času občanů, především dětí a mládeže.

Forma a výše podpory:

  • Celková výše podpory vypsaného dotačního programu činí 10 milionů Kč.
  • Maximální výše poskytnuté podpory jednomu subjektu může činit 750 tisíc Kč.
  • Nutnou podmínkou poskytnutí podpory je finanční spoluúčast žadatele či jiného třetího subjektu zajištěná žadatelem ve výši minimálně 15 % poskytnuté podpory.

Specifika a omezení:

  • Předmětem žádosti nemůžou být budovy či nemovitosti, které má žadatel v nájmu či výpůjčce od města Plzně.
  • Žadatelem nemůže být organizace, která má vůči městu Plzni, jeho organizačním složkám, příspěvkovým organizacím, dalším jím zřízeným právnickým osobám a vůči státu (finanční úřad, okresní správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny) závazky po lhůtě splatnosti.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru