Přeskočit na obsah

Dotační program Plzeňského kraje — “Talent 2015”

Plzeňský kraj vyhlásil dotační program vycházející z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy Plzeňského kraje a vyhlášky MŠMT č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. Cílem programu je podpora a rozvoj talentu a zároveň zájmu žáků středních škol o přírodovědné, společenskovědní a jazykové obory. Druhým cílem je rozvíjet péči o nadané děti a mládež ve středních školách a zlepšovat materiální vybavení středních škol pro práci s nadanými žáky.

Příjem žádostí:

  • Žádosti budou přijímány nejpozději do 28. srpna 2015.

Příjemci podpory:

  • Střední školy z Plzeňského kraje a to zřizované krajem, církevní i soukromé.

Typy podporovaných projektů:

  • Pořízení materiálu, kterým jsou např. učební pomůcky, vybavení specializovaných učeben, spotřební materiál či odborná literatura.
  • Pokrytí nákladů spojených s dodáním materiálu (poštovné, doprava).

Forma a výše podpory:

  • Výše dotace může dosáhnout až 100 % celkových nákladů projektu.

Specifika a omezení:

  • Dotaci mohou získat střední školy, jejichž žáci se umístí na 1. až 3. místě v celostátních kolech, na medailových pozicích v mezinárodních kolech či obdrží čestné uznání z mezinárodních kol předmětových soutěží, a to Matematické olympiády, Fyzikální olympiády, Chemické olympiády, Biologické olympiády, Soutěže v programování, Zeměpisné olympiády, Dějepisné olympiády, Olympiády v českém jazyce, Soutěží v cizích jazycích, Středoškolské odborné činnosti (SOČ), Ekologické olympiády a Astronomické olympiády ve školním roce 2013/2014.

  • Program se týká území Plzeňského kraje.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj
[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru