Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Dotační program – Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj

dlane
Share Button

Dotace na podporu poskytování základních činností sociálních služeb, které jsou v souladu se zpracovaným střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 21. 9. 2020 do 16. 10. 2020.

Příjemci podpory:

 • Žadatelem může být poskytovatel sociálních služeb, fyzická nebo právnická osoba, které bylo vydáno rozhodnutí o registraci a právnická a fyzická osoba poskytující sociální službu podle § 52 zákona o sociálních službách (poskytování sociálních služeb ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče).

Typy uznatelných nákladů:

 • Podpora v rámci tohoto dotačního programu je zaměřena na poskytování sociálních služeb, které mají místní či regionální charakter ve vztahu k Plzeňskému kraji a jsou poskytovány uživatelům služeb v souladu s místními či regionálními potřebami.
 • V rámci tohoto dotačního programu bude uskutečňována podpora sociálních služeb za podmínek stanovených touto Metodikou.
 • 3. Prioritou Plzeňského kraje v rámci dotačního řízení je:
  • 3.1. podpora pobytových služeb sociální péče realizujících kroky vedoucí k deinstitucionalizaci a humanizaci a podpora sociálních služeb vzniklých či vznikajících v souvislosti s procesem transformace pobytových zařízení,
  • 3.2. podpora pobytových služeb pro osoby s poruchami autistického spektra, které mají výrazné dlouhodobé agresivní stavy neklidu,
  • 3.3. podpora domovů pro osoby se zdravotním postižením s cílovou skupinou osob, kterým je stanovena úhrada dle § 74 zákona o sociálních službách.

Forma a výše podpory:

 • Celkový objem finančních prostředků tohoto dotačního programu je dán objemem prostředků, který bude na tyto účely pro rok 2021 poskytnut Plzeňskému kraji ze strany MPSV ve formě dotace. Výši dotace kraji stanoví MPSV v souladu s ustanovením § 101a odst. 4 zákona o sociálních službách (směrným číslem pro Plzeňský kraj, tj. 4,86 %). Vzhledem k tomu, že ke schválení státního rozpočtu dochází až po vyhlášení tohoto dotačního programu, nelze dopředu určit celkový objem peněžních prostředků, které bude Plzeňský kraj rozdělovat.
 • O přidělení dotace rozhodne Zastupitelstvo Plzeňského kraje nejpozději do 28. 2. 2021. Návrhy výše dotací projednává a posuzuje Komise pro rozdělení finančních prostředků. Složení Komise ustanovuje v rámci dotačního řízení Rada Plzeňského kraje.
 • Minimální výše stanoveného podílu spolufinancování celkových nákladů služby z ostatních veřejných zdrojů (příspěvky od ÚP, dotace od obcí, dotace od krajů, příspěvek od zřizovatele – obce či kraje, strukturální fondy a další zdroje) bez úhrad od uživatelů je pro rok 2021 stanovena na 10 % z těchto nákladů.

Specifika a omezení:

 • Dotace je poskytována žadatelům na základě žádosti poskytovatele sociální služby o poskytnutí dotace. Žádost pro rok 2021 musí být zpracována a podána výlučně prostřednictvím internetové aplikace OK služby – Poskytovatel a musí být opatřena uznávaným elektronickým podpisem.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>