Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Dotační řízení Městské části Praha 10

shutterstock_109528268.jpg
Share Button

Dotace na realizaci aktivit s tematickým zaměřením pro oblasti kultura, sport, mládež a volný čas, sociální a zdravotní oblast, ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podání žádostí je od 26. 10. do 9. 11. 2020, 12.00 hod.

Příjemci podpory:

 • Dotace je určena pro:
  • jednotlivce nebo organizace s trvalým bydlištěm či sídlem na území MČ Prahy 10,
  • jednotlivce nebo organizace s trvalým bydlištěm či sídlem mimo území MČ Prahy 10, Projekt se uskuteční na území MČ Prahy 10 nebo je určen obyvatelům této městské části.

Typy podporovaných projektů:

 • A Kultura:
  • divadlo, hudba, literatura, výtvarné umění, fotografie, film, tanec, folklor/tradiční lidová kultura, muzejnictví, aj. (např. připomenutí významných osobností Prahy 10), festivaly smíšených žánrů, přednášky, dílny apod.),
  • sousedské a komunitní aktivity.
 • B Sport, mládež a volný čas:
  • organizací, které dlouhodobě realizují svoji činnost na území MČ Praha 10 zejména pro občany MČ Praha 10,
  • sportovní, tělovýchovné a volnočasové aktivity a činnosti, které navazují na tradiční sportovně-společenské akce pořádané MČ Praha 10.
 • C Sociální a zdravotní oblast:
  • děti a mládež v době konání mimo školní výuku a o prázdninách (včetně letních táborů, víkendových akcí apod.) Jde o skautské oddíly, pionýrských skupiny, turistických oddílů apod.),
  • seniorní skupinu obyvatel MČ Praha 10 (např. seniorská centra).
 • Ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj:
  • opaření pro zlepšení stavu životního prostředí na území MČ Praha 10;
  • environmentální výchovy, osvěty a vzdělávání občanů MČ Praha 10;
  • dalších Projektů, které naplňují cíle udržitelného rozvoje v oblasti ochrany životního prostředí.

Forma a výše podpory:

 • Minimální požadovaná výše Dotace je 10 000 Kč.
 • Maximální výše Dotace je uvedena u jednotlivých oblastí podpor.

Specifika a omezení:

 • Dotaci lze použít na úhradu nákladů spojených s realizací Projektu s daty účetních dokladů od 1. 1. do 31. 12. 2021 (platby musí být odepsány z bankovního účtu Příjemce nejpozději 31. 12. 2021). V případě, že schválený rozpočet obsahuje kapitolu osobní náklady a honoráře (smlouvy podle Zákoníku práce a Občanského zákoníku), účetní doklady mohou mít datum do 15. ledna roku 2022.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>