Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Dotační řízení Ministerstva spravedlnosti na rok 2022 – Program podpory práce s rodinami osob odsouzených k výkonu trestu odnětí svobody

business-3560932__340
Share Button

Dotace na zajišťování práce s rodinami odsouzených ve VTOS, jejímž cílem je udržení kontaktů osob ve VTOS se svými blízkými, včetně ekonomické a provozní dotace kontaktů s rodinou; udržení, případně i posílení rodičovské role u osoby ve VTOS, která je rodičem, snižování nepříznivého dopadu věznění některého z rodičů na děti; podpora funkčních vztahů a rodinného zázemí uvězněných osob před nástupem, během výkonu a po propuštění z VTOS.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. 9. 2021.

Příjemci podpory:

 • Spolky.
 • Ústavy.
 • Obecně prospěšné společnosti.
 • Registrované církve a náboženské společnosti.
 • Nadace a nadační fondy.
 • Právnické a fyzické osoby,  které takové služby nebo sociálně-právní ochranu dětí poskytují, a to výhradně na tyto účely.

Typy podporovaných aktivit:

 • Dotaci je možné získat na následující činnosti:
  • informační servis a poradenství,
  • psychologická podpora,
  • materiální a provozní podpora rodinám odsouzených,
  • organizování společných aktivit odsouzených a jejich rodin,
  • asistované návštěvy.
  • Dotační priorita:
   • program je zaměřen na navázání, udržení a posilování kontaktu klienta s nezletilým dítětem.

Forma a výše podpory:

 • Dotaci ze státního rozpočtu lze poskytnout max. do výše 70 % celkových nákladů na projekt. Nestátní nezisková organizace může do své spoluúčasti na projektu zahrnout i práci dobrovolníků, a to do výše 10 % celkových nákladů projektu, na který je poskytnuta dotace.
 • Dotace budou poskytovány na základě Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na rok 2022, ve kterém MSp písemně stanoví podmínky poskytnutí dotace.

Specifika a omezení:

 • MSp informuje žadatele o poskytnutí dotace o aktuálním stavu podané žádosti prostřednictvím Jednotného dotačního portálu na stránkách https://isprofin.mfcr.cz/rispf.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>