Přeskočit na obsah

Dotační řízení Ministerstva spravedlnosti na rok 2023 – DT Rozvoj probačních a resocializačních programů pro dospělé pachatele

Dotace na podporu poskytování probačních a resocializačních programů pro dospělé pachatele, které jsou realizovány specifickou a strukturovanou metodou práce a jejichž cílem je ukončení kriminálního jednání a úspěšná resocializace pachatelů trestné činnosti.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. 09. 2022.

Příjemci podpory:

 • Spolky a pobočné spolky.
 • Ústavy.
 • Obecně prospěšné společnosti.
 • Účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností.
 • Nadace a nadační fondy.
 • Právnické a fyzické osoby jejichž hlavní činností je poskytování zdravotnických, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a sociálně právní ochrana dětí.

Typy podporovaných aktivit:

 • a) Rozvoj probačních a resocializačních programů pro mladistvé delikventy.
 • b) Rozvoj služeb pro oběti trestné činnosti poskytovaných na základě zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů (dotaci mohou získat pouze subjekty, které mají na poskytování právních informací nebo restorativního programu platnou akreditaci MSp dle tohoto zákona).
 • c) Rozvoj probačních a resocializačních programů pro dospělé pachatele.
 • d) Program podpory práce s rodinami osob odsouzených k výkonu trestu odnětí svobody.
 • e) Prevence korupčního jednání I.
 • f) Prevence korupčního jednání II.

Forma a výše podpory:

 • Dotaci ze státního rozpočtu lze poskytnout do výše 70 % celkových nákladů projektu.
 • Nestátní nezisková organizace může do své spoluúčasti na projektu zahrnout i práci dobrovolníků, a to do výše 10 % celkových nákladů projektu, na který je poskytnuta dotace.

Specifika a omezení:

 • Dotace jsou poskytovány na základě Rozhodnutí, ve kterém MSp stanoví přesné podmínky poskytnutí dotace.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru