Přeskočit na obsah

Dotační řízení Ministerstva spravedlnosti na rok 2024 — Prevence korupčního jednání

Dotace na prevenci korupčního jednání ve smyslu seznamování veřejnosti s problematikou oznamování protiprávního jednání a ochrany oznamovatelů protiprávního jednání a dále vzdělávání studentů středních škol v prevenci korupčního jednání coby součásti rámcových vzdělávacích programů se zaměřením na téma oznamování protiprávního jednání.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 8. 10. 2023.

Příjemci podpory:

 • Spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení registrovaná církví a náboženskou společností, nadace a nadační fondy, právnické osoby, které jsou založeny nebo zřízeny k poskytování zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a sociálně-právní ochrany dětí, a fyzické osoby, které takové služby nebo sociálně-právní ochranu dětí poskytují.

Typy podporovaných projektů:

 • Prevence korupčního jednání I:
 • Jedná se o prevenci korupčního jednání ve smyslu poskytování bezplatného právního poradenství v boji proti korupci především oznamovatelům protiprávního jednání a poskytování poradenství orgánům územních samosprávných celků a příspěvkovým organizacím územních samosprávných celků za účelem tvorby vnitřních oznamovacích systémů a související administrativní, technické a etické infrastruktury. 
  • a) Poradenství orgánům územních samosprávných celků a příspěvkovým organizacím územních samosprávných celků za účelem tvorby vnitřních oznamovacích systémů a související administrativní, technické a etické infrastruktury,
   b) poskytování bezplatného právního poradenství v boji proti korupci.
 • Prevence korupčního jednání II:
 • Jedná se o prevenci korupčního jednání ve smyslu seznamování veřejnosti s problematikou oznamování protiprávního jednání a ochrany oznamovatelů protiprávního jednání a dále vzdělávání studentů středních škol v prevenci korupčního jednání coby součásti rámcových vzdělávacích programů se zaměřením na téma oznamování protiprávního jednání. 
  • a) Seznamování veřejnosti s problematikou oznamování protiprávního jednání a ochrany oznamovatelů protiprávního jednání,
   b) vzdělávání studentů středních škol v oblasti prevence korupčního jednání coby součásti rámcových vzdělávacích programů se zaměřením na téma oznamování protiprávního jednání, vč. podpory sdílení zkušeností s tímto vzděláváním mezi školami navzájem.

Forma a výše podpory:

 • Prevence korupčního jednání I:
  • Dotaci ze státního rozpočtu lze poskytnout max. do výše 70 % celkových nákladů na projekt.
  • Nestátní nezisková organizace může do své spoluúčasti na projektu zahrnout i práci dobrovolníků, a to do výše 10 % celkových nákladů projektu, na který je poskytnuta dotace.
 • Prevence korupčního jednání II:
  • Dotaci ze státního rozpočtu lze poskytnout max. do výše 70 % celkových nákladů na projekt.
  • Nestátní nezisková organizace může do své spoluúčasti na projektu zahrnout i práci dobrovolníků, a to do výše 10 % celkových nákladů projektu, na který je poskytnuta dotace.

Specifika a omezení:

 • Výsledky dotačního řízení MSp budou zveřejněny nejpozději do 31. 3. 2024 na webových stránkách MSp.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru