Přeskočit na obsah

Dotační řízení Ministerstva spravedlnosti na rok 2024 — Program podpory práce s rodinami osob odsouzených k výkonu trestu odnětí svobody

Dotace na zajišťování práce s rodinami odsouzených ve VTOS, jejímž cílem je udržení kontaktů osob ve VTOS se svými blízkými, včetně ekonomické a provozní dotace kontaktů s rodinou; udržení, případně i posílení rodičovské role u osoby ve VTOS, která je rodičem, snižování nepříznivého dopadu věznění některého z rodičů na děti; podpora funkčních vztahů a rodinného zázemí uvězněných osob před nástupem, během výkonu a po propuštění z VTOS.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 8. 10. 2023.

Příjemci podpory:

 • Spolky.
 • Pobočné spolky.
 • Ústavy.
 • Obecně prospěšné společnosti.
 • Registrované církve a náboženské společnosti.
 • Nadace a nadační fondy.
 • Právnické a fyzické osoby,  které takové služby nebo sociálně-právní ochranu dětí poskytují, a to výhradně na tyto účely.

Typy podporovaných aktivit:

 • Dotaci je možné získat na následující činnosti: 
  • informační servis,
  • psychologické, sociální a právní poradenství (poskytované osobami odborně způsobilými),
  • materiální a provozní podpora rodinám odsouzených v souvislosti s jejich přímým kontaktem s odsouzeným ve VTOS,
  • organizování společných aktivit odsouzených a jejich rodin,
  • zprostředkování přímého kontaktu odsouzeného s rodinou.

Forma a výše podpory:

 • Dotaci ze státního rozpočtu lze poskytnout max. do výše 70 % celkových nákladů na projekt. Nestátní nezisková organizace může do své spoluúčasti na projektu zahrnout i práci dobrovolníků, a to do výše 10 % celkových nákladů projektu, na který je poskytnuta dotace.
 • Dotace budou poskytovány na základě Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na rok 2024, ve kterém MSp písemně stanoví podmínky poskytnutí dotace.

Specifika a omezení:

 • Výsledky dotačního řízení MSp budou zveřejněny nejpozději do 31. 3. 2024 na webových stránkách MSp.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru