Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Dotační řízení na podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje z prostředků MPSV na r. 2021

crutches-538883__340
Share Button

Neinvestiční finanční podpora z rozpočtu kraje bude poskytnuta na částečné krytí vyrovnávací platby, která se týká financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních činností sociálních služeb.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 16. srpna do 5. září 2021.

Příjemci podpory:

 • Poskytovatel sociální služby:
  • který má oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci) a/nebo je zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb (§ 85 odst. 1 zákona o sociálních službách);
  • jehož kapacity sociální služby jsou součástí Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje na r. 2021 a poskytování služeb je v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje.
  • Fyzická nebo právnická osoba, které bylo vydáno rozhodnutí o registraci a právnická a fyzická osoba uvedená v § 84 odst. 5 zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., v platném znění (poskytování sociálních služeb ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče).

Typy podporovaných aktivit:

 • Finanční podporu z rozpočtu kraje lze poskytnout pouze na úhradu nákladů na poskytovávání základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi při poskytování sociálních služeb pro příslušný druh sociální služby.
 • Finanční podporu lze žádat na následující druhy sociálních služeb dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., v platném znění:
  • 1. Služby sociální péče.
  • 2. Služby sociální prevence.
  • 3. Odborné sociální poradenství.

Forma a výše podpory:

 • Míra podpory se řídí Principy a prioritami dotačního řízení na podporu poskytování sociálních služeb, které každoročně definuje MPSV a Metodikou pro poskytovatele Libereckého kraje na rok 2021. Dle priorit MPSV bude určen způsob výpočtu optimální výše finanční podpory a bude zohledněna i výše optimální a reálné podpory poskytnuté v řádném kole dotačního řízení na rok 2021, kterou schválily orgány Libereckého kraje.

Specifika a omezení:

 • Žadatel bude podávat jednu žádost, která bude obsahovat žádosti o finanční podporu na jednotlivé sociální služby.
 • Žadatel o finanční podporu bude podávat žádost výhradně prostřednictvím aplikace, kterou pro tyto účely pořizuje, spravuje a poskytuje Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>