Přeskočit na obsah

Fond Dagmar Procházkové — Projekty institucionální podpory výzkumu

Finanční podpora je poskytována na vědecký projekt, jehož úspěšné řešení slibuje vytvoření samostatného výzkumného směru na Vysoké škole chemicko — technologické Praha.

Příjem žádostí:

 • Návrhy projektů lze podávat do 15. června 2023, 15:00 SEČ.

Příjemci podpory:

 • Oprávněným navrhovatelem je vědecko-výzkumný pracovník s mezinárodními zkušenostmi, který:
  • získal titul Ph.D. (nebo ekvivalent), a do začátku lhůty pro podávání návrhů projektů neuplynulo více než 8 let od jeho udělení, přičemž do této doby se nezapočítává řádně doložená mateřská a rodičovská dovolená, případně doložená dlouhodobá nemoc,
  • není zaměstnancem VŠCHT Praha nebo doba jeho souvislého zaměstnaneckého poměru na VŠCHT Praha bezprostředně před začátkem lhůty pro podávání návrhů projektů nepřesáhla 24 kalendářních měsíců,
  • v minulosti mu iniciační institucionální podpora nebyla udělena.

Typy podporovaných aktivit:

 • Finanční podpora je poskytována na vědecký projekt, jehož úspěšné řešení slibuje vytvoření samostatného výzkumného směru na VŠCHT Praha.

Forma a výše podpory:

 • Výše přidělených finančních prostředků jednomu projektu bude 2 000 000 Kč na kalendářní rok.

Specifika a omezení:

 • Výsledky soutěže budou zveřejněny do 31. října 2023.
 • Nejzazší termín zahájení řešení projektu je 1. února 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru