Přeskočit na obsah

GAČR — Veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na podporu grantových projektů základního výzkumu Mezinárodní projekty

Grantová agentura ČR vyhlašuje veřejnou soutěž mezinárodní (bilaterální) projekty 2023 s předpokládaným počátkem řešení v roce 2023. Granty jsou určeny k podpoře společných projektů umožňujících zapojení vědeckých týmů svých zemí do mezinárodní spolupráce v rámci interdisciplinárních a perspektivních témat a směrů současné vědy.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze předkládat nejpozději do 07. 04. 2022, 23:59.

Příjemci podpory:

 • Fyzická osoba, právnická osoba se sídlem v České republice.
 • Organizační složka státu nebo územního samosprávného celku.
 • Organizační jednotka Ministerstva obrany nebo Ministerstva vnitra, zabývající se výzkumem a experimentálním vývojem.

Typy podporovaných projektů:

 • Mezinárodní grantový projekt je vědecký projekt v oblasti základního výzkumu, jehož vědecký záměr (cíle) a způsob řešení stanovuje uchazeč, resp. navrhovatel sám v návrhu projektu.
 • Grantovým projektem v rámci mezinárodních projektů se rozumí projekt v základním výzkumu, ve kterém uchazeč stanovuje sám cíle a způsoby řešení, a to ve vědních oborech vymezených Statutem Grantové agentury České republiky: 
  • Technické vědy.
  • Vědy o neživé přírodě.
  • Lékařské a biologické vědy.
  • Společenské a humanitní vědy.
  • Zemědělské a biologicko-environmentální vědy.

Forma a výše podpory:

 • Schválená účelová podpora na jednotlivé roky: 
  • 2023:50 000 000 Kč.
   2024:50 000 000 Kč
   2025:50 000 000 Kč.
 • Míra (intenzita) podpory poskytovatele vyjadřuje podíl veřejné podpory, poskytované poskytovatelem, na celkových uznaných nákladech. Nejvyšší povolená míra podpory je v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb. a Nařízením 100 % uznaných nákladů.

Specifika a omezení:

 • Výzva se týká celého území ČR.
 • Jedná se o mezinárodní projekty.
 • Do veřejné soutěže (VS) je možné podávat návrhy pouze za podmínek definovaných zákonem č. 130/2002 Sb. a zadávací dokumentací pro mezinárodní projekty na rok 2023. Uchazeč může z VS kdykoliv odstoupit tím, že tuto skutečnost oznámí poskytovateli způsobem stejným, jako se podává návrh projektu. Poskytovatel může VS zrušit za podmínek definovaných zákonem č. 130/2002 Sb. Jakékoliv porušení nebo nedodržení podmínek definovaných zadávací dokumentací pro mezinárodní projekty na rok 2023 je důvodem k vyřazení návrhu grantového projektu z VS podle zákona č. 130/2002 Sb. Podání návrhu projektu, který již získal účelovou podporu podle zákona č. 130/2002 Sb. nebo který je v daném kalendářním roce podán duplicitně nebo vícenásobně do VS poskytovatele, je důvodem k vyřazení návrhu grantového projektu z VS.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o více informací, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru