Přeskočit na obsah

Grantový program hlavního města Prahy pro oblast adiktologických služeb pro rok 2021

Grantový program slouží k podpoře služeb protidrogové prevence a jejich rozvoj na základě aktuálních potřeb HMP. V rámci Programu budou podporovány tyto typy služeb (klasifikace dle standardů odborné způsobilosti pro zařízení a programy poskytující odborné služby problémovým uživatelům a závislým na návykových látkách).

Příjem žádostí:

 • Žádosti je možné předkládat od 9. 10. 2020 do 23. 10. 2020.

Příjemci podpory:

 • Fyzické nebo právnické osoby působící v oblasti adiktologie s udělenou platnou certifikací odborné způsobilosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky ve výjimečných a odůvodněných případech dále uvedených i bez certifikace, ale vždy po konzultaci s protidrogovou koordinátorkou HMP

Typy podporovaných projektů:

 • Kontaktní a poradenské služby.
 • Terénní programy.
 • Ambulantní a lůžková léčba.
 • Substituční léčba.
 • Stacionární programy.
 • Rezidenční péče v terapeutických komunitách.
 • Doléčovací programy (včetně chráněného bydlení a chráněných pracovních programů).
 • Služby pro uživatele drog ve výkonu trestu a ve vazbě.
 • Projekty zaměřené na poskytování odborných a ověřených informací uživatelům drog či jiným příjemcům služeb a odborné či laické veřejnosti; projekty doplňkové, které nepodléhají povinnosti certifikace.
 • Detoxifikace.
 • Poskytování odborných a ověřených informací uživatelům návykových látek a patologickým hráčům, odborné či laické veřejnosti, specializované poradenství pro uživatele návykových látek, patologické hráče a jejich blízké.

Forma a výše podpory:

 • Dotace se poskytuje maximálně do výše 100 % rozpočtových nákladů (výdajů) Projektu.
 • Městským částem HMP se poskytuje dotace maximálně do výše 100 000 Kč.
 • Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na financování Programu bude stanoven v rámci rozpočtu HMP na rok 2021. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na financování Programu je 58 milionů Kč, z toho 1,5 milionů Kč pro městské části HMP.

Specifika a omezení:

 • Dotaci je možné použít na úhradu nákladů (výdajů) vzniklých od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 a uhrazených od 1. 1. 2021 do 25. 1. 2022 včetně.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru