Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Granty hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění

shutterstock_55698064.jpg
Share Button

Hlavní město Praha vyhlašuje granty v oblasti kultury a umění pro rok 2021. 

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podání žádostí je od 31. 7. 2020 do 2. 9. 2020 do 18.00 hod.

Příjemci podpory:

 • Právnická nebo fyzická osoba se sídlem podnikání, trvalým či dlouhodobým pobytem v ČR/ s občanstvím členského státu EU.
 • Spolek, korporace, nadace a nadační fond, obecně prospěšná společnost, zapsaný ústav, další právnické osoby založené či zřízené v souladu s právním řádem ČR, veřejnoprávní instituce, fyzická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku, fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku, fyzická osoba bez živnostenského oprávnění (pouze čistě autorské projekty).

Typy podporovaných projektů:

 • GRANTY V ROCE 2021 jsou udělovány v rámci následujících SKUPIN:
  • A. VÍCELETÉ granty/podpora kontinuální víceleté činnosti uměleckých a kulturních subjektů/akcí pro léta 2022 – 2025 (od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2024), max. 4letý grant: Víceleté granty budou nadále přidělovány s ročním předstihem. Příjemci víceletých grantů mohou žádat o další víceletý grant ve třetím/předposledním roce trvání grantu stávajícího.
  • B. JEDNOLETÉ granty/projektové financování celoroční činnosti/jednotlivých projektů (od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021).
 • Roční granty města jsou poskytovány na podporu:
  • kontinuální umělecké/kulturní činnosti realizované v hl. m. Praze,
  • jednotlivých uměleckých/kulturních projektů realizovaných v hl. m. Praze,
  • neprofesionálního umění na území hl. m. Prahy (začleněno v jednotlivých oborech),
  • začínajících umělců a jejich projektů realizovaných v hl. m. Praze,
  • významných kulturních projektů jednorázového charakteru realizovaných v hl. m. Praze,
  • kulturní zahraniční reprezentace hl. m. Prahy,
  • mezinárodních kulturních projektů konaných na území hl. m. Prahy.
 • Žádosti jsou přijímány v rámci následujících OBORŮ:
  • A) divadlo,
  • B) hudba,
  • C) tanec a nonverbální umění,
  • D) výtvarné umění, fotografie a nová média,
  • E) literatura (mimo periodického tisku v tištěné nebo elektronické podobě),
  • F) audiovizuální umění (film a video),
  • G) ostatní (mezioborové či víceoborové projekty, projekty, které mají těžiště v jedné nebo více výše uvedených oborů, nejednoznačně zařaditelné kulturní projekty).

Forma a výše podpory:

 • V případě provozní podpory, která nepřesahuje 1 milion EUR (s výjimkou podpory audiovizuálních děl, kdy nesmí přesáhnout 50 % způsobilých nákladů dle článku 54 ONBV) bude poskytován grant max. do výše 70 % způsobilých nákladů projektu/činnosti dle čl. 53, odst. 5 ONBV a bude pokrývat pouze deficit rozpočtu.

Specifika a omezení:

 • Žádosti o grant nemohou podávat:
  • organizační složky státu a jimi zřízené příspěvkové organizace.
  • územní samosprávné celky (tj. obce, města, statutární města, městské obvody a městské části) a jimi zřízené příspěvkové organizace.
  • fyzická osoba bez živnostenského oprávnění (s výjimkou čistě autorského projektu).
 • Granty nejsou určeny na vydávání novin a časopisů v tištěné i digitální podobě a vydávání veškerého periodického tisku definovaného zákonem č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Máte-li zájem, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>