Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Granty hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění

shutterstock_55698064.jpg
Share Button

Hlavní město Praha vyhlašuje granty v oblasti kultury a umění pro rok 2019. Celkový předpokládaný objem finančních prostředků na granty hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění v roce 2019 činí 335 000 000 Kč, z toho je 226 797 000 Kč vázáno schválenými víceletými granty.

Příjem žádostí:

 • Termín uzávěrky víceletých žádostí i jednoletých žádostí je 13. 6. 2018.

Příjemci podpory:

 • Žadateli jsou subjekty vykazující činnost kontinuálního charakteru nebo opakující se v pravidelných cyklech (celoroční činnost nebo pravidelně se opakující akce), která významně spoluurčuje rozvoj jednotlivých uměleckých oborů a kulturní nabídku města. Patří sem subjekty, které jsou uznávanou významnou součástí pražské kultury i subjekty, které jsou „transformované“ příspěvkové organizace města.

Typy podporovaných projektů:

 • GRANTY V ROCE 2019 jsou udělovány v rámci následujících SKUPIN:
  • A. VÍCELETÉ granty/podpora kontinuální víceleté činnosti uměleckých a kulturních subjektů/akcí pro léta 2020 – 2023 (od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2023), max. 4letý grant: Víceleté granty budou nadále přidělovány s ročním předstihem. Příjemci víceletých grantů mohou žádat o další víceletý grant ve třetím/předposledním roce trvání grantu stávajícího.
  • B. JEDNOLETÉ granty/projektové financování celoroční činnosti/jednotlivých projektů (od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019).
  • Žádosti jsou přijímány v rámci následujících OBORŮ:
   • A) divadlo,
   • B) hudba,
   • C) tanec a nonverbální umění,
   • D) výtvarné umění, fotografie a nová média,
   • E) literatura (mimo periodického tisku v tištěné nebo elektronické podobě),
   • F) audiovizuální umění (film a video),
   • G) ostatní (mezioborové či víceoborové projekty, projekty, které mají těžiště v jedné nebo více výše uvedených oborů, nejednoznačně zařaditelné kulturní projekty).

Forma a výše podpory:

 • V případě provozní podpory, která nepřesahuje 1 milion EUR bude poskytován grant max. do výše 70 % způsobilých nákladů projektu/činnosti.
 • Grantová podpora audiovizuálních děl v oblasti kultury nesmí přesáhnout 50 %.

Specifika a omezení:

 • Žádosti o grant nemohou podávat:
  • organizační složky státu a jimi zřízené příspěvkové organizace.
  • územní samosprávné celky (tj. obce, města, statutární města, městské obvody a městské části) a jimi zřízené příspěvkové organizace.
  • fyzická osoba bez živnostenského oprávnění (s výjimkou čistě autorského projektu).

Máte-li zájem, neváhejte nás kontaktovat.

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>