Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Hl. m. Praha -Program podpory v oblasti kultury a umění pro jednoleté dotace v roce 2022 a pro víceleté dotace na léta 2023 – 2026

shutterstock_55698064.jpg
Share Button

Hlavní město Praha vyhlašuje Program podpory v oblasti kultury a umění pro jednoleté dotace pro rok 2022 a pro víceleté dotace na léta 2023 – 2026. 

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podání žádostí je od 2. 8. 2021 do 6. 9. 2021, 18:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Právnická osoba, církev a náboženská společnost, obecně prospěšná společnost, veřejnoprávní instituce (veřejná vysoká škola, akademie věd apod.), podnikající fyzická osoba (pouze s IČO), obchodní korporace, subjekt, který vznikl na základě mezinárodní dohody.

Typy podporovaných projektů:

 • HMP poskytuje Dotace v těchto oborech:
  • A. divadlo,
  • B. hudba: 1. prezentace hudby, 2. vydávání hudby,
  • C. tanec, nonverbální umění a nový cirkus,D. vizuální umění a rezidenční pobyty (výstavní projekty, festivaly, přehlídky a soutěže, fotografie, nová média, účast na mezinárodních veletrzích výtvarného umění, neinvestiční/neprojektová/neaplikovaná architektura, cykly přednášek),
  • D. vizuální umění a rezidenční pobyty (výstavní projekty, festivaly, přehlídky a soutěže, fotografie, nová média, účast na mezinárodních veletrzích výtvarného umění, neinvestiční/neprojektová/neaplikovaná architektura, cykly přednášek),
  • E. literatura: 1. prezentace literatury (festivaly, přehlídky, literární pořady, soutěže apod.), 2. vydání hotového autorského díla s obsahovou vazbou k Praze/pragensie, příp. další k vydání připravené publikace tematicky zaměřené na pražskou kulturu a umění, odborné i vědeckopopularizační a kulturně poznávací publikace znamenající původní a fundovaný přínos k poznání historie, kultury, urbanistického a architektonického vývoje Prahy,
  • F. audiovize,
  • G. mezioborové projekty – nejednoznačně zařaditelné kulturní projekty (víceoborové projekty a festivaly, kulturně-sociální projekty a festivaly, kreativně společenské projekty, móda, designová tvorba a její prezentace, intermediální projekty, cykly přednášek) a další.
 • Opatření I. Podpora zpřístupňování kultury a umění (víceletá dotace).
 • Opatření II. Podpora zpřístupňování kultury a umění (jednoletá dotace).
 • Opatření III. Podpora kultury a umění – nastudování, prezentace (jednoletá dotace).
 • Opatření IV. Komunitní umění, neprofesionální kulturní aktivity a rozvoj lokalit (jednoletá dotace).
 • Opatření V. Tematické výzvy na rok 2022 (jednoletá dotace).
 • Opatření VI. Investiční podpora (jednoletá dotace).
 • Opatření VII. Podpora rozmanitosti kulturní infrastruktury (jednoletá dotace).

Forma a výše podpory:

 • Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na financování Programu bude stanoven v rámci rozpočtu HMP na rok 2022. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na financování Programu je 330 000 000 Kč, z toho je 239 300 000 Kč vázáno schválenými víceletými Dotacemi a na jednoleté Dotace dle předpokladu zbývá 90 700 000 Kč.
 • I. Podpora zpřístupňování kultury a umění (víceletá dotace) – min. 500 000 Kč,  max. není stanoveno.
 • II. Podpora zpřístupňování kultury a umění (jednoletá dotace) - min. 500 000 Kč,  max. není stanoveno.
 • III. Podpora kultury a umění (jednoletá dotace) – min. 100 000 Kč, max. 500 000 Kč.
 • IV. Komunitní umění, neprofesionální kulturní aktivity a rozvoj lokalit (jednoletá dotace) – min. 30 000 Kč, max. 100 000 Kč.
 • V. Tematické výzvy (jednoletá dotace) – min. 200 000 Kč, max. 1 000 000 Kč.
 • VI. Investiční podpora (jednoletá dotace) – min. 100 000 Kč, max. 2 000 000 Kč.
 • VII. Podpora rozmanitosti kulturní infrastruktury (jednoletá dotace) – min. 200 000 Kč, max. 1 500 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Dotace nejsou určeny na vydávání novin a časopisů v tištěné i digitální podobě a vydávání veškerého periodického tisku definovaného zákonem č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Dotace nejsou určeny na realizaci filmu.
 • Dotace nejsou určeny na realizaci Účelu mimo území hl. m. Prahy, s výjimkou zahraniční prezentace.

Máte-li zájem, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>