Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Horizont 2020

„Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace“ je nejvýznamnější program určený k financování vědy, výzkumu a inovací v letech 2014-2020. Program je určen nejen výzkumným pracovníkům univerzit, průmyslových firem či výzkumných ústavů, ale i podnikům a firmám, nevládním a neziskovým organizacím, občanským sdružením či asociacím sdružujícím zájmové skupiny z oblasti výzkumu a průmyslu. Program Horizont 2020 bude realizován prostřednictvím tří hlavních priorit:

1. Vynikající věda

2. Vedoucí postavení průmyslu

3. Společenské výzvy

Kdo může žádat o dotaci:

  • Výzkumní pracovníci na univerzitách, ve výzkumných ústavech, nebo v průmyslových firmách, podniky, firmy, nevládní a neziskové organizace, občanské sdružení a asociace sdružující zájmové skupiny v různých oblastech výzkumu a průmyslu.

Kdy můžete žádat o dotaci:

  • Žádosti o dotaci můžete podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou oblast podpory.

Výše podpory:

  • Omlouváme se, informace prozatím nejsou známy, budou doplněny v nejbližším možném termínu.

Jak postupovat, pokud máte zájem o dotaci:

Nechte se informovat při vyhlášení výzevDalší aktuální výzvy >

Kontakt

  • Dotační linka
    Rádi vám bezplatně poskytneme potřebné informace o dotacích. Následně můžete využít naši pomoc při zpracování žádosti o dotaci, výběrovém řízení na dodavatele a v realizační fázi projektu.

Loading...
Loading...