Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

HORIZONT Europe – EIC Accelerator 2021

wormhole-739872__340
Share Button

Dotace na podporu společností (zejména začínající podniky a malé a střední podniky) při rozšiřování inovací s velkým dopadem s potenciálem vytvořit nové trhy nebo narušit stávající trhy v určených oblastech strategického významu.

Příjem žádostí:

 • Termíny: 16. června 2021 17:00:00 bruselského času.
                    6. října 2021, 17:00:00 bruselského času.

Příjemci podpory:

 •  Malé a střední podniky (MSP).

Typy podporovaných aktivit:

 • EIC Accelerator Challenge – Strategic Digital and Health Technologies.

  • Digitální technologie: zařízení, metody, systémy i pracovní principy, procesy a standardy, které se vztahují na odvětví ICT technologií, jako jsou pokročilé vysoce výkonné výpočty, edge computing, kvantové technologie, kybernetická bezpečnost, umělá inteligence, blockchain, technologie cloudové infrastruktury a technologie pro internet věcí.
  • Technologie zdravotní péče: nástroje založené na AI pro včasnou diagnostiku; diagnostika v místě péče; nové přístupy v buněčné a genové terapii, zejména v případě rakoviny; vývoj nových biomarkerů pro klinickou prognózu, stratifikaci pacientů nebo monitorování v širokém spektru poruch; bioproces 4.0 (digitalizace napříč fázemi biologického vývoje v biotechnologickém / biofarmaceutickém průmyslu); zdravotnické zpravodajské služby; a řešení e-zdraví (včetně mobilního zdraví) pro systémy zdravotní péče, lékařskou praxi a jednotky intenzivní péče.
 • EIC Accelerator Challenge – inovace Green Deal pro hospodářskou obnovu, významně přispívá k alespoň jednomu z následujících cílů udržitelnosti:
  • Zvýšení ambicí EU v oblasti zmírňování změny klimatu nebo přizpůsobení se této změně;
  • Dodávání čisté, cenově dostupné a bezpečné energie;
  • Přechod průmyslu na čisté a / nebo oběhové hospodářství (včetně předcházení vzniku odpadu a / nebo recyklace);
  • Budování a renovace způsobem účinným z hlediska energie a zdrojů;
  • Urychlení přechodu k udržitelné a inteligentní mobilitě;
  • Přechod na spravedlivý, zdravý a ekologický systém stravování;
  • Zachování a obnova ekosystémů a biologické rozmanitosti (včetně přírodních řešení, která přinášejí společné výhody pro přizpůsobení se změně klimatu a její zmírňování);
  • Realizace ambice nulového znečištění a prostředí bez toxických látek.
   • Green Deal je dána zvláštní priorita projektům:
    • Obnovitelná energie, včetně obnovitelného vodíku a skladování energie.
    • Hluboká renovace budov.
    • Nízkouhlíkový průmysl.
    • Baterie a jiné systémy skladování energie.

Forma a výše podpory:

 • Výše dotace projektu do 2,5 mil. EUR.
 • Míra podpory činí 70 %.
 • Celková alokace pro rok 2021 činí 300 mil. EUR.

Specifika a omezení:

 • Podání žádosti o podporu je třístupňové. Postupuje se od podání do prvního stupně dále. V případě neúspěchu v hodnocení v jakémkoliv stupni je možné žádost podat znovu do daného stupně. Pokud žádost znovu neuspěje, není možné dalších 12 měsíců tuto žádost do EICA podat. Po uplynutí této doby je třeba začít od I. stupně.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>