Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Hyundai Motor Manufacturing Czech – Grantový program “Společně 2021“

people-2557399__340
Share Button

Grantový program společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (HMMC) „Společně 2021“ má za cíl finančně přispět na projekty, které obohacují nabídku volného času dětí a mládeže, podpoří sportovní a kulturní aktivity, pomohou vylepšit veřejný prostor a podpoří osoby s hendikepem.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí: do 31. března 2021.

Příjemci podpory:

 • Právnické a fyzické osoby vykonávající činnost v oblasti kultury a sportu s výjimkou politických stran a politických hnutí.

Typy podporovaných aktivit:

 • 1. Společně pro děti:
  • podpora volnočasových aktivit,
  • podpora zájmových skupin,
  • rozvoj dětské kreativity.
 • 2. Společně bez bariér:
  • podpora činnosti organizací zaměřených na pomoc handicapovaným,
  • nákup pomůcek či speciálního vybavení,
  • podpora volnočasových aktivit.
 • 3. Společně kulturně:
  • koncerty,
  • festivaly,
  • literatura,
  • výtvarné umění,
  • oslavy významných událostí,
  • renovace kulturních památek.
 • 4. Společně za sportem:
  • podpora domácích i mezinárodních soutěží v Moravskoslezském kraji,
  • podpora mladých talentů,
  • účast na sportovní soutěži.

Forma a výše podpory:

 • HMMC se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat maximálně do výše 50 %.
 • Minimální výše příspěvku na jeden projekt v rámci programu je 5 000 Kč a maximální výše 20 000 Kč.
 • V letošním ročníku vybere komise, složená ze zaměstnanců HMMC i odborníků, projekty, které budou podpořeny celkovou částkou 640 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Příjemci musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje nebo mimo území Moravskoslezského kraje s tím, že výstupy realizovaného projektu musí být využity na území Moravskoslezského kraje.
 • Příjemce grantu je povinen uvádět ve všech materiálech a při všech příležitostech název poskytovatele příspěvku a jeho logo (HMMC + logo HMMC).
 • V případě, že příjemce má účet na sociálních sítích, zavazuje se také na svých stránkách a případných fotkách označit poskytovatele příspěvku: Facebook (Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o), Instagram (#hyundainosovice).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>