Přeskočit na obsah

Liberecký kraj — Projekt OPZ+ „Podpora a rozvoj sociálních služeb”

Cílem projektu je zajištění a posílení kapacity vybraných sociálních služeb na území Libereckého kraje pro potřeby osob sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených a zajištění dostupnosti sociální služby jak pro stávající klienty sociálních služeb, tak i návazné služby pro osoby opouštějící spádové psychiatrické nemocnice, osoby nacházející se doposud bez vazby na sociální služby, a to s využitím personálních a finančních zdrojů.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 29. května do 9. června 2023 do 14:00.

Příjemci podpory:

 • Finanční podporu lze poskytnout pouze při splnění následujících základních předpokladů pro podporu z OPZ+: 
  • 1. Žadatel má registrovanou sociální službu dle zákona o sociálních službách.
  • 2. Sociální služba je součástí ZSLK dle zpracovaného platného SPRSS.
  • 3. Sociální služba je službou obecného hospodářského zájmu financovanou formou vyrovnávací platby dle Rozhodnutím Komise č. 2012/21/EU ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu.
  • 4. Žadatel poskytující sociální službu musí být pověřen Libereckým krajem k poskytování této služby v souladu s Rozhodnutím č. 2012/21/EU.

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílem projektu je zajištění a posílení kapacity vybraných sociálních služeb na území Libereckého kraje pro potřeby osob sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených a zajištění dostupnosti sociální služby jak pro stávající klienty sociálních služeb, tak i návazné služby pro osoby opouštějící spádové psychiatrické nemocnice, osoby nacházející se doposud bez vazby na sociální služby, a to s využitím personálních a finančních zdrojů. Prostřednictvím dostupných kapacit bude podpora přispívat k eliminaci sociálních jevů, které mají prokazatelný vliv na sociální vyloučení osob z řad
  cílových skupin, k deinstitucionalizaci pobytových služeb, ke zvýšení schopností a dovedností pro integraci na běžný či chráněný trh práce — podpora osob se zdravotním postižením prostřednictvím sociálních služeb a k reformě péče o duševní zdraví.
 • Podpora sociálních služeb: 
  • Podpora samostatného bydlení.
  • Sociálně terapeutické dílny.
  • Sociální rehabilitace.

Forma a výše podpory:

 • Celkový alokovaný objem finančních prostředků pro Liberecký kraj činí 252 372 366 Kč. Z této částky bude hrazen provoz služeb a krajská administrace projektu (max. 7 % alokace).
 • Finanční podporu lze poskytnout jako neinvestiční a přísně účelovou, a to na úhradu nezbytných nákladů spojených s poskytováním základních činností sociální služby.
 • Finanční podpora může být přidělena až do výše 100 % nákladů s tím, že finanční prostředky poskytnuté z veřejných rozpočtů nesmí překročit částku maximální výše vyrovnávací platby stanovenou v Pověření.

Specifika a omezení:

 • V rámci projektu budou podpořeny vybrané sociální služby v období od 01. 01. 2023 do 31. 03. 2026, tj. 39 měsíců.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru