Přeskočit na obsah

II. kolo — Celoměstské programy podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy pro rok 2018

Grantová podpora, která má zamezit negativním vlivům spojeným se sociálním vyloučením žáků středních škol zřizovaných hlavním městem Prahou, jejichž rodinné majetkové poměry nedovolují účast na vícedenní školní akci (např. lyžařský výcvik, adaptační kurzy).

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 29. 6. 2018.

Příjemci podpory:

  • Střední školy zřízené hlavním městem Prahou.

Typy podporovaných aktivit:

  • Pokrytí nákladů na dopravu, pobyt, stravu, případně na skipas.

Forma a výše podpory:

  • Maximální výše grantu — v jednotlivém případě (u každého projektu) až do výše 100 % požadavku.

Specifika a omezení:

  • Ukončení projektu, nejpozději k datu 15. 1. 2019.
  • Žádost o grant je žadatel povinen vypracovat prostřednictvím elektronického formuláře v aplikaci Software602 Form Filler, který je k dispozici na internetových stránkách www.praha.eu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj
[mpress_banner banner=“7713]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru